Partnerstvo u projektima

  • 05.12.2007.
  • Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je sa June Kunugi, predstavnicom UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu i suradnicima o politici skrbi za djecu bez roditeljskog staranja i obiteljima pod rizikom. Suština politike u ovoj oblasti određena je principom najboljih interesa djeteta i razrađena je u dokumentu koji obrađuje desetogodišnji period od 2006. do 2016. godine u čijoj izradi su učestvovali domaći stručnjaci uz tehničku pomoć “Save the Chilndren” UK i UNICEF-a.

    Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je sa June Kunugi, predstavnicom UNICEF-a za Bosnu i Hercegovinu i suradnicima o politici skrbi za djecu bez roditeljskog staranja i obiteljima pod rizikom. Suština politike u ovoj oblasti određena je principom najboljih interesa djeteta i razrađena je u dokumentu koji obrađuje desetogodišnji period od 2006. do 2016. godine u čijoj izradi su učestvovali domaći stručnjaci uz tehničku pomoć “Save the Chilndren” UK i UNICEF-a.

    Ministar Jelečević izrazio je zahvalnost Vlade FBiH za pruženu pomoć u izradi ovog dokumenta i istakao kako će ga uputiti u proceduru usvajanja i pokrenuti proces implementacije.

    Predstavnica UNICEF-a za BiH June Kunugi upoznala je ministra Jelečevića sa novim projektom pod nazivom “Jačanje sustava društvene zaštite” (SPIS-Social Protection and Inclusion System) koji ima za cilj marginaliziranim i socijalno ugroženim grupama omogućiti pristup osnovnoj društvenoj skrbi koja je nešto šira od klasične, socijalne. Ovim projektom razradit će se mehanizmi posebne skrbi ugroženih grupa i žrtava višestruke isključenosti, koja nastaje kao kombinacija nasilja, zlostavljanja, izrabljivanja, rizičnih ponašanja i siromaštva.

    Dr. Perica Jelečević je dao punu podršku ovom projektu i naglasio kako će osigurati partnerstvo u radu i implementaciji - saopćeno je iz kabineta federalnog ministra rada i socijalne politike.