Odluke o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve za 2023. godinu

  • 22.02.2023.
  • 1. Odluka o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve premijera iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu; (Prilog)

    2. Odluka o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće rezerve - Zamjenika - 1 Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu; (Prilog

    3. Odluka o planu i kriterijima korištenja sredstava Tekuće pričuve Dopremijera - 2 iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu; (Prilog)