Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуга евалуације учинка мјера Владе ФБиХ на ублажавању посљедица ЦОВИД-19 пандемије oд 27.7.2022. године

  • 27.07.2022.
  • Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуга – услуга евалуације учинка мјера Владе ФБиХ на ублажавању посљедица ЦОВИД-19 пандемије /uploads/documents/odluka-o-ponistenju-27072022_1658926423.pdf