Obnova pravoslavne crkve u Trijebnju

  • 04.10.2007.
  • Potpredsjednica Federacije BiH Spomenka Mićić i federalni ministar za prostorno uređenje Salko Obhođaš su posjetili manastir Žitomislić, gdje ih je primio iguman Danilo Pavlović.

    Potpredsjednica Federacije BiH Spomenka Mićić i federalni ministar za prostorno uređenje Salko Obhođaš su posjetili manastir Žitomislić, gdje ih je primio iguman Danilo Pavlović.

    Prilikom ove posjete, u kojoj su bili i federalni ministar razvoja, preduzetništva i obrta Velimir Kunić, predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Dubravko Lovrenović, bivši ambasador SAD u BiH Daglas Meklhejni, te glavni imam Međlisa Islamske zajednice Mostar Salem Dedović, ministar Obhođaš i jerej Aleksandar Ilić potpisli su ugovor o sufinansiranju s 50.000 konvertibilnih maraka obnove i zaštite od daljnjeg propadanja crkve Sv. Nikole u Trijebnju.

    Inače, završene su prva faza, a početkom oktobra i priprema za drugu etapu obnove manastirskog zdanja i crkve u Trijebnju. Zauzimanjem bivšeg američkog ambasadora u BiH, Ambasada SAD je u prethodnom periodu odvojila sredstva za ove namjene.