Obavještavamo vas da će delegacija Vlade FBiH, s premijerom dr Nedžadom Brankovićem na čelu, ( srijeda i četvrtak ,15. i 16. 8. 2007. ), posjetiti Unsko-sanski kanton.

 • 14.08.2007.
 •  Obavještavamo vas da će delegacija Vlade FBiH, s premijerom dr Nedžadom Brankovićem na čelu, ( srijeda i četvrtak ,15. i 16. 8. 2007. ), posjetiti Unsko-sanski kanton.
   

  PROGRAM POSJETE:
   
  SRIJEDA, 15.8.2007.
   
  10,00 - 11,45 sati – sastanak sa načelnikom Općine Bosanska Krupa Hamdijom Grošićem ( zgrada Općine B. Krupa);

  11,45-12,00 sati  IZJAVE ZA MEDIJE ( zgrada Općine B. Krupa);

  14,00-16,00 sati- sastanak sa načelnikom Općine Bužim Jasminom Emrićem ( zgrada Općine Bužim);

  16,00 sati – Okrugli sto «Uloga i značaj 505. Viteške bužimske brigade u odbrani Bosne i Hercegovine 1992-1995» koji se održava u okviru 12. tradicionalne manifestacije « Slobodarski dani viteškog grada Bužima 2007»
   ( hotel «Evropa», Bužim);

  ÈETVRTAK, 16.8.2007.
   
  9,00-10,30 sati- sastanak sa premijerom Šemsudinom Dedićem i ministrima u Vladi Unsko-sanskog kantona (zgrada Vlade USK, Bihać);

  10,30-10,45 sati- IZJAVE ZA MEDIJE (zgrada Vlade USK, Bihać);

  11,45-13,45 sati- posjeta «Agrokomercu» d.d. Velika Kladuša gdje će delegacija Vlade FBiH i predstavnici USK razgovarati sa direktorom Mujom Milakom i saradnicima;

  13,45 – 14,00 sati- IZJAVE ZA MEDIJE ( zgrada «Agrokomerca» V. Kladuša);
   
  17,30- 18,45 sati – sastanak sa načelnikom Općine Ključ Bajazitom Hadžićem
   ( zgrada Općine Ključ);

  U sastavu delegacije Vlade FBiH su, pored Premijera, federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Damir Ljubić (priključuje se delegaciji u četvrtak), dr Ahmet Hadžipašić i savjetnik Premijera FBiH Meho Rekić.
   
   
  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.
   
   
                                                            URED ZA ODNOSE S JAVNOŠÆU