Najava potpisivanja ugovora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika BiH

 • 08.10.2007.
 • Obavještavamo vas da će sutra (09.10.2007.-utorak), u sjedištu Vlade FBiH, federalni ministar prostornog uređenja mr.sc. Salko Obhođaš, u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, potpisati 4 ugovora za sufinansiranje obnove i zaštite zaštićenih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, početak u 10,00 sati(Alipašina 41).

  Riječ je o slijedećim ugovorima:

  -Ugovor u iznosu od 50.000,00 KM za sufinansiranje obnove i zaštite Župne crkve sv. Ivana Krstitelja u Tarčinu bit će potpisan sa vlč. Perom Tunjićem, župnikom Rkt. Župnog ureda sv. Ivana Krstitelja u Tarčinu;

  -Ugovor u iznosu od 40.000,00 KM za sufinansiranje obnove i sanacije StarekatoličkecrkveuVarešu (u okviru graditeljske cjeline Župne crkve sv. Mihovila) bit će potpisan sa fra. Ivicom Vidakom, župnikom Rkt. Župnog ureda sv. Mihovila u Varešu;

  -Ugovor u iznosu od 75.000,00 KM za sufinansiranje obnove i zaštite od daljeg propadanja Starog Jevrejskog groblja u Sarajevu bit će potpisan sa Borisom Kožemjakinom, predsjednikom Jevrejske općine Sarajevo;

  - i Ugovor u iznosu od 50.000,00 KM za sufinansiranje obnove i sanacije Župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije – Stupbit će potpisan sa vlč. Ivom Paradžikom, župnikom Rkt. Župnog ureda Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu.
   
   
  Molimo da novinari, TV i Foto prate ovaj događaj.