Najava posjete Cerskoj, općina Vlasenica

 • 07.11.2007.
 • Najava posjete Cerskoj, općina Vlasenica

  Obavještavamo vas da je za sutra(četvrtak, 8.11.2007.), u CERSKOJ, općina Vlasenica, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić sazvao sastanak, koji će biti održan u prostorijama Osnovne škole «Cerska», sa početkom u 10,00 sati.
   
  TEMA:
  -Analiza implementacije projekta «Stvaranje uvjeta za povratak i reintegraciju povratnika u općine Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Milići i MZ Žepa».
   
  Sastanku će prisustvovati:
  -Adil Osmanović, potpredsjednik RS;
  -Omer Branković, ministar za izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS;
  -Abdurahman Malkić, načelnik općine Srebrenica;
  -Zoran Stevanović, načelnik općine Zvornik;
  -Nedeljko Mlađenović, načelnik općine Bratunac;
  -Dragomir Stupar, načelnik općine Vlasenica;
  -Živojin Jurošević, načelnik općine Milići;
  -Tomislav Batinić, načelnik općine Rogatica;
  -Refik Begić, općina Bratunac,
  -te koordinator projekta i poslanici Narodne Skupštine RS iz navedenih općina.

  PROTOKOL POSJETE:
  -         10,00 sati – sastanak u OŠ «Cerska»;
  -         11,30 sati – obilazak rekonstruisanog puta Cerska-Gobelje;
  -         12,30 sati – puštanje u promet asfaltiranog puta Žutica-Štedrić (presjecanje vrpce) i obilazak korisnika kojima se grade stambene jedinice;
  -         14,00 sati – press konferencija u motelu «Milići».
   
  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.

  Prilog:
  -Informacija Federalnog ministarstva
  raseljenih osoba i izbjeglica

   

  INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA

  “STVARANJE UVJETA ZA POVRATAK I REINTEGRACIJU POVRATNIKA U OPÆINE SREBRENICA, BRATUNAC, ZVORNIK, VLASENICA, MILIÆI I MZ ŽEPA

  Rekonstrukcija stambenih objekata
   
  Nakon sastanka održanog početkom juna mjeseca 2007. godine u MZ Žepa sa predstavnicima opština; Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Milići i MZ Žepa, gdje je prihvaćen prijedlog projekta sa izmjenama dostavljenim od strane opština, pristupilo se realizaciji istog.
  Izmjene su se odnosile na prijedlog većine opština da se prioritet da izgradnji infrastrukture i održivog povratka. Također su opštine Bratunac, Zvornik, Vlasenica, Milići predložile da se dio sredstava namijenjenih rekonstrukciji stambenih objekata po sistemu "ključ u ruke" realizira kroz dodjelu građevinskog materijala sa samougradnjom.
  Provedena je procedura odabira korisnika zajedno sa predstavnicima opština za obnovu stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ i dodjeli građevinskog materijala sa samougradnjom. Potpisani su tripartitni sporazumi sa korisnicima donacija.
  Provedena je tenderska procedura i izvršen izbor izvođača radova i dobavljača za isporuku građevinskog materijala sa kojima su potpisani ugovori.
  Završena je isporuka građevinskog materijala za 108 korisnika Projekta.
  U toku je izgradnja stambenih jedinica po sistemu "ključ u ruke" za 91 korisnika Projekta.
   
   

   

  R.b.

   

  OPŠTINA

  Obnova stambenih jedinica

  Iznos sredstava u KM

  Održiv povratak

  Iznos sredstava u KM

   

  UKUPNO

  1.

  Srebrenica

  39

  1.130.970,12

  4

  2.201.194,31

  3.332.164,43

  2.

  Bratunac

  43

  742.806,60

  123

  262.480,85

  1.005.287,45

  3.

  Zvornik

  50

  565.378,64

  8

  432.000,00

  997.378,64

  4.

  Vlasenica

  30

  480.874,44

  8

  457.127,90

  938.002,34

  5.

  Milići

  29

  385.787,69

  4

  255.434,00

  641.221,69

  6.

  MZ Žepa

  8

  178.145,48

  5

  108.048,96

  286.194,44

  UKUPNO

   

  199

  3.483.962,97

  152

  3.716.286,02

  7.146.248,99

   

  TABELARNI PREGLED OBNOVE STAMBENIH JEDINICA

   

  Rb

   

  Naziv opštine

   

  Broj korisnika
  građ.mat.

   

  Isporuka građevinskog materijala KM

   

  Broj korisnika
  "Ključ u ruke"

   

  Ključ u ruke
  KM

   

  Ukupno

  1.  

  Srebrenica

  -

  -

  39

  1.130.970,12

   

   

   

   

  -

  Lot 1-12

   

   

   

   

   

  -

  Lot 2-13

   

   

   

   

   

  -

  Lot 3-14

   

  1.130.970,12

  1.  

  Bratunac

  23

  184.330,86

  20

  558.475,74

   

   

   

   

   

  Lot 1-9

   

   

   

   

   

   

  Lot 2-10

   

  742.806,60

  1.  

  Zvornik

  38

  291.913,76

  12

  273.464,88

   

   

   

   

   

  Lot 3

   

  565.378,64

  1.  

  Vlasenica

  21

  246.052,34

  9

  234.822,10

   

   

   

   

   

  Lot 1

   

  480.874,44

  1.  

  Milići

  24

  262.231,59

  5

  123.556,10

   

   

   

   

   

  Lot 2

   

  385.787,69

  1.  

  MZ Žepa

  2

  24.383,48

  6

  153.762,00

  178.145,48

  SVEU K U P N O

  108

   

  91

   

  3.483.962,97

   

      Infrastruktura i održivost povratka


  Rb

  Naziv općine

  Broj  projekata

  Vrijednost u KM

  1.  

  Srebrenica

  1. Put Kragivoda-Krst, dužina 8 km, izrada nove trase sa polaganjem asfalta, procijenjena vrijednost

  1.871.194,31

   

   

  2.Podrška deficitarnim kadrovima u  opštini Srebrenica

  80.000,00

   

   

  3.Podrška privrednicima za zapošljavanje

  150.000,00

   

   

  4.Obnova gradske džamije u Srebrenici

  100.000,00

   

  UKUPNO:

   

  2.201.194,31

  1.  

  Bratunac

  1. Put spasa, projekat sa UNDP, transfer sredstava na račun UNDP

  100.000,00

   

   

  2.  Dodjela materijala za rekonstrukciju vjerskih objekata u selu Hranča i Konjević polje

  55.480.85

   

   

  3.   Elektrifikacija 12 naseljenih mjesta

  107.000,00

   

   

   

   

   

  UKUPNO:

   

  262.480,85

  1.  

  Zvornik

  1. Ribnjak Drinka

  30.000,00

   

   

  2.Vjerski objekti

  78.000,00

   

   

  3.Put Kamenica

  113.000,00

   

   

  4.Štale

  30.000,00

   

   

  5.Pomoć maloj privrredi

  129.000,00

   

   

  6.Udruženje Zvornik

  18.000,00

   

   

  7.Plastenici

  18.000,00

   

   

  8.Sitne mašine za zanatstvo

  16.000,00

   

  UKUPNO:

   

  432.000,00

  1.  

  Vlasenica

  1. Rekonstrukcija puta Cikotska rijeka- Dragaši-Raščića gaj-Pijuci

   

   

   

  2. asfaltiranje puta u selu Durići

   

   

   

  3. asfaltiranje puta u selu Gradina

   

   

   

  4. asfaltiranje puta Klanac-Piskavice-Džamđići

   

   

   

  5. asfaltiranje puta Cikotska rijeka-Piskavica

  (1.–5.) / 192.377,90

   

   

  6. nasipanje puta Cerska-Gobelje

  154.750,00

   

   

  7. obnova vjerskih objekata, transfer Medžlis

  100.000,00

   

   

  8. opremanje automehaničarske radnje

  10.000,00

   

   

   

   

   

  UKUPNO:

   

  457.127,90

  1.  

  Milići

  1. asfaltiranje puta Žutica-Štedrić

  175.434,00

   

   

  2. medžlis

  50.000,00

   

   

  3. FK Jadar

  10.000,00

   

   

  4. Memorijal Zaklopača

  20.000,00

   

   

   

   

   

  UKUPNO:

   

  255.434,00

  1.  

  MZ Žepa

  1. MZ Žepa-opremanje ureda

  5.000,00

   

   

  2. Ribnjak SLAP doo Žepa

  20.000,00

   

   

  3. Štale – kom 7

  55.468,84

   

   

  4. Krave – kom 6

  19.656,00

   

   

  5. Opremanje automehaničarske radnje

  7.924,12

   

  UKUPNO:

   

  108.048,96

  S V E U K U PN O:

   

  3.716.286,02

   

  Napomena: Za put Kragljivode-Krst u opštini Srebrenica provedena je tenderska procedura za izbor izvođača radova. Firma HP INVESTING d.o.o. Mostar uložila je Žalbu Uredu za Žalbe. Žalba je još uvijek u postupku rješavanja i do okončanja iste ne može se pristupiti realizaciji Projekta.

  Završna razmatranja:

  ·        Što se tiče rekonstrukcije stambenih jedinica, aktivnosti se odvijaju uglavnom prema planiranoj dinamici, osim na manjem broju objekata, čija je rekonstrukcija uslovljena popravkom pristupnog puta.
  ·        Kada su u pitanju projekti infrastrukture i održivog povratka isti su u završnoj fazi realizacije, osim navedenog puta u opštini Srebrenica.
  ·        Također je ostvaren jedan od ciljeva projekta a koji se ogleda u profesionalnoj saradnji između predstavnika Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i opština u kojma se implementira Projekat.