Najava održavanja nastavka 47.sjednice ESV-a za teritoriju FBiH

 • 24.03.2008.
 • Obavještavamo vas da će sutra (utorak-25.3.2008.), u sjedištu Vlade FBiH, biti održan nastavak 47.sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 18,00 sati(Alipašina 41).

  Obavještavamo vas da će sutra (utorak-25.3.2008.), u sjedištu Vlade FBiH, biti održan nastavak 47.sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 18,00 sati(Alipašina 41).

   Dnevni red: 
  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice ESV-a;
  2. Informacija o suglasnostima socijalnih partnera o izboru predsjednika ESV-a;
  3. Informacija koordinatora ESV-a o ishodu sastanka delegacija Vlade FBiH i Poslodavaca o povećanju najniže bruto satnice;
  4. Razmatranje Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH;
  5. Informacija o aktivnostima Vlade FBiH na zaštiti standarda građana FBiH;
  6. Izvještaj Komisije za popis osnovnih sredstava i sitnog inventara ESV-a za 2007.g.
   
  Sjednica je otvorena za medije.