Najava događaja za sutra u Gračanici

 • 14.11.2007.
 • Obavještavamo vas da će sutra (četvrtak-15.11.2007.) u GRAÈANICI, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić sa saradnicima održati zajednički sastanak sa resornim kantonalnim ministrima, direktorima Uprave i Ureda iz HE-NE i Posavskog kantona, početak u 9,00 sati (hotel “Tilia”).

  Sastanku će prisustvovati i Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
   
  DNEVNI RED:

  09:00 – 09:30 - Uvod i dobrodošlica federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Edina Mušića;
  09:30 – 11:30 - Revizija Strategije BiH za provedbu Anexa VII DMS (Izvjestilac:FMROI);                                                        
  12:00 – 14:00 - Analiza o stanju osoba smještenih u privremenim oblicima stanovanja na organizovan način sa posebnim osvrtom na kolektivne smještaje             
  (Izvjestioci: FMROI, kantonalni ministri, direktori Uprave i Ureda iz HE-NE i Posavskog kantona);
  14:00 – 14:30 - Press konferencija
  16:30 – 18:30 - Realizacija projekata:
              - Zajednički projekti koji se implementiraju putem Fonda za povratak u BiH,
              - Informacija o realizaciji CEB-a
              - Informacija o OPEC kreditu
              (Izvjestilac : FMROI).

  Molimo da medijski pratite ovaj događaj.