Kontinuirana i uspješna saradnja

  • 01.10.2007.
  • Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ostvarila kontinuiranu i uspješnu saradnju sa USAID-om, što predstavlja dobru osnovu i garanciju za daljnje jačanje partnerskih odnosa, ocijenjeno je tokom današnjeg susreta i razgovora premijera Federacije dr Nedžada Brankovića sa šefom Evro-azijskog biroa USAID-a Douglas-om Menarchik-om iz Vašingtona, koji prvi put boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

    Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ostvarila kontinuiranu i uspješnu saradnju sa USAID-om, što predstavlja dobru osnovu i garanciju za daljnje jačanje partnerskih odnosa, ocijenjeno je tokom današnjeg susreta i razgovora premijera Federacije dr Nedžada Brankovića sa šefom Evro-azijskog biroa USAID-a Douglas-om Menarchik-om iz Vašingtona, koji prvi put boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

    Tokom razgovora, u kojem je učestvovala direktorica Misije ove američke agencije u Bosni i Hercegovini Jane Nandy, razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine, između ostalog, i u svjetlu implementacije postojećih, kao i planiranih projekata USAID-a.

    Premijer Branković je ocijenio pozitivnim što projekti ove agencije imaju integrirajuću ulogu za Bosnu i Hercegovinu. Takav je, naprimjer, trenutno aktuelan, projekat pokretljivosti tržišta rada koji je, istovremeno, na tragu osnovnih opredjeljenja Federalne vlade o neophodnosti uspostave jedinstvenog ekonomskog prostora u našoj zemlji.

    Prema mišljenju gospodina Menarchika, premijerove ocjene postojećeg stanja, kao i gledišta o perspektivama razvoja Bosne i Hercegovine korisno će poslužiti u koncipiranju petogodišnjeg ekonomskog programa USAID-a kojim se planira podrška malim i srednjim preduzećima, razvoju demokracije i upravljanja.