Kantonalni ministri finansija u Vladi FBiH

 • 20.03.2008.
 • Dogovor o daljim koracima na iznalaženju stabilnog i stalnog izvora finansiranja naknada za vrijeme nezaposlenosti demobiliziranim borcima bio je povod današnjem sastanku premijera Federacije dr Nedžada Brankovića i federalnih ministara.

  Dogovor o daljim koracima na iznalaženju stabilnog i stalnog izvora finansiranja naknada za vrijeme nezaposlenosti demobiliziranim borcima bio je povod današnjem sastanku premijera Federacije dr Nedžada Brankovića i federalnih ministara rada i socijalne politike i za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Perice Jelečevića i Zahida Crnkića sa kantonalnim ministrima finansija.
  U raspravi o mogućnostima kojima bi se sistemski riješilo ovo pitanje, u skladu sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 27. 2. 2008. godine, posebno je bilo riječi o potrebi izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda. 

  Zaključak je da se neophodnih 130 miliona KM za ove potrebe na godišnjem nivou osigura jednim
  ( manjim) dijelom iz prihoda kantonalnih službi za zapošljavanje, a većim dijelom iz ukupnih sredstava sa Jedinstvenog računa Federacije BiH.

  Način i instrumenti na koji bi se obezbijedila neophodna sredstva sa Jedinstvenog računa biće definirani narednih dana u konsultaciji sa kantonalnim ministarstvima finansija, na osnovu čega bi Vlada Federacije BiH predložila i uputila u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

  Današnji sastanak u Vladi FBiH, kojem su prisustvovali savjetnica premijera Federacije BiH za finansije Šefika Hafizović i savjetnik federalnog ministra finansija Donko Jović, bio je prilika za razmjenu mišljenja i o drugim pitanjima iz oblasti finansija, sa naglaskom na jačanje finansijske discipline i racionalizaciju javne potrošnje.