Izviješće o maloljetničkom prijestupništvu i stanju u sustavu kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH

 • 20.03.2008.
 • Federalni ministar pravde Feliks Vidović je na tiskovnoj konferenciji izvijestio o predstojećim izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju oblast maloljetničkog prijestupništva, te o aktualnom stanju u sustavu kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH.

  Federalni ministar pravde Feliks Vidović  je na tiskovnoj konferenciji izvijestio o predstojećim izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju oblast maloljetničkog prijestupništva, te o aktualnom stanju u sustavu kazneno-popravnih zavoda u Federaciji BiH.
   
  Ministar Vidović se posebno osvrnuo o tijeku aktivnosti resornog ministarstva gledom na izmjene i dopune zakona koji se u cjelini ili dijelovima bave problemom maloljetničkog prijestupništva. Ministarstvo kroz radne skupine sastavljene od najistaknutijih stručnjaka Federacije BiH u suradnji s relevantnim međunarodnim organizacijama (OSCE i dr.) analizira postojeće kazneno-pravne okvire koji se odnose na maloljetničko prijestupništvo (Kazneni zakon FBiH, Zakon o kaznenom postupku FBiH i Zakon o izvršenju kaznenih sankcija FBiH). Pored toga, ministarstvo je u sklopu aktivnosti provedbe Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva u BiH (2006.-2010.) imenovalo člana koordinacionog tijela za provođenje i praćenje izvršenja aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije. Riječ je o tijelu koje će koordinirati provedbu strategije na razini BiH, čime je zajamčena učinkovita implementacija Strategije.
   
  Predstojeće izmjene i dopune zakona osigurat će veću učinkovitost u postupanju prema maloljetnim prijestupnicima, uvažavajući pritom potrebu da se ta skupina prepozna kao specifična unutar postojećeg sustava kazneno-pravnog postupanja. Ministarstvo drži opravdanim ustrojavanje maloljetničkog pravosuđa, što je u skladu i s međunarodnim dokumentima i standardima koji obvezuju BiH u postupanju prema maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Istaknuto je da bi nepoštivanje ovih načela ugrozilo temeljnu sigurnost, kao i dobrobit maloljetnih počinitelja kaznenih djela i umanjilo mogućnost njihove uspješne reintegracije u društvo.
   
  Ministar Vidović je istaknuo da su mnogi od europskih standarda već ugrađeni u postojeća zakonska rješenja, jer ona uključuju širok opseg zavodskih i izvanzavodskih mjera koje pravosudna tijela u FBiH mogu odrediti prema maloljetnim prijestupnicima sukladno načelu najboljega interesa. Dodatno je ukazano na problem nepostojanja obveznih socijalnih, obrazovnih ili stručnih programa koji bi bili ponuđeni maloljetnicima, a mogli bi pomoći u prevenciji maloljetničkog prijestupništva. Stav je ministarstva da bi u odnosu i postupanju prema maloljetnicima i maloljetnim prijestupnicima trebalo uložiti dodatne napore u prevenciji kroz prikladne programe i druge aktivnosti u koje bi bilo uključeno cijelo društvo, a ne isključivo u represivne mjere, koje su posljednje sredstvo društva u borbi protiv tog gorućeg problema. Ministar Vidović je još jednom uputio poziv svim relevantnim čimbenicima u društvu – izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti, civilnom društvu i svim građankama i građanima, da se aktivno uključe u rješavanje ovoga problema, jer je jedino tako moguće izbjeći djelomična i površna rješenja, koja nisu u najboljem interesu maloljetnika i maloljetnih prijestupnika.
   
  Iznoseći jasne pokazatelje, ministar Vidović je govorio o stanju u sustavu kazneno-popravnih zavoda u FBiH, ukazujući pritom na probleme i poteškoće s kojima se ministarstvo suočava u vlastitim nastojanjima oko poboljšanja postojećih uvjeta u zavodskim ustanovama i njihovog približavanja europskim standardima. Istaknut je općenit negativni stav društva spram cjelokupnog sustava izvršenja kaznenih sankcija u proteklom razdoblju u FBiH, koji je rezultirao zapuštenošću ovog sektora, kako zakonodavno-pravno tako i opće-društveno. Ukazano je na problem nedostatne kadrovske popunjenosti u ministarstvu koja u bitnome otežava odlučniji i intenzivniji angažman ministarstva, a to bi u skorije vrijeme trebalo biti otklonjeno prijemom novih uposlenica/ka.
   
  Kada je riječ o uvjetima u kazneno-popravnim zavodima u FBiH, ukazano je na probleme prekobrojnosti, nedostatka stručnog osoblja u zavodima, kao i nedostatak odgovarajućih ustanova (ustanova za zbrinjavanje neubrojivih počinitelja kaznenih djela, zatvor za maloljetnike). Ministarstvo u okviru svojih zakonskih nadležnosti poduzima potrebne korake s ciljem otklanjanja ovih problema, što uključuje: imenovanje direktora i zamjenika direktora kazneno-popravnih zavoda, koordinaciju s Ministarstvom pravde BiH u smislu osnivanja institucije za zbrinjavanje neubrojivih počinitelja kaznenih djela i aktivnosti u sklopu Vlade FBiH na osnivanju ustanova za zbrinjavanje maloljetnih počinitelja kaznenih djela, kao i osnivanje maloljetničkog zatvora. Ministar Vidović je istaknuo i potrebu aktivnijeg sudjelovanja, višeg stupnja razumijevanja i suradnje lokalnih zajednica pri rješavanju ovog problema. Ukoliko takva spremnost i suradnja izostanu, teško je očekivati sustavan i prikladan pristup rješavanju problema maloljetničkog prijestupništva u najboljem interesu maloljetnika. 
   
  U svjetlu izviješća pojedinih međunarodnih organizacija i vlada (Amnesty International, State Department) o stanju u kazneno-popravnim zavodima u FBiH, odlučno su odbačeni navodi o sustavnom premlaćivanju i zlostavljanju osuđenika, te je istaknuto da ministarstvo u okviru svojih nadležnosti provjerava svaki navod o mogućim nepravilnostima u radu kazneno-popravnih zavoda i utvrđuje moguću odgovornost za takve propuste i nepravilnosti u radu, kaže se u saopćenju Federalnog ministarstva pravde.