Investicije u naftnom sektoru

 • 12.12.2007.
 • Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i federalni ministar za energiju, rudarstvo i industriju Vahid Hećo primili su predstavnike transnacionalne ruske naftne kompanije “Lukoil” na čelu sa njenim prvim potpredsjednicima N.T. Èornim i A.A. Moskalenkom. Razgovarano je o namjerama ove velike kompanije da ulaže u naftni sektor u našoj zemlji.

  Premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i federalni ministar za energiju, rudarstvo i industriju Vahid Hećo primili su predstavnike transnacionalne ruske naftne kompanije “Lukoil” na čelu sa njenim prvim potpredsjednicima N.T. Èornim i A.A. Moskalenkom. Razgovarano je o namjerama ove velike kompanije da ulaže u naftni sektor u našoj zemlji.

  “Lukoil” koji zapošljava 230.000 radnika na tržištima širom svijeta, sa dobiti od osam milijardi USA dolara godišnje, stigao je u našu zemlju sa namjerom da ostvari dugoročnu saradnju i ulaganja u ovom biznisu- rečeno je tokom ovog sastanka.

  Planirali su snabdijevanje tržišta naftom po evropskim standardima kvaliteta, izgradnju terminala, benzinskih pumpi i kupovinu dijela postojeće distributivne mreže. Predstavnici ove kompanije istakli su namjere da u našoj zemlji razviju partnerske odnose i doprinesu bržem zapošljavanju radne snage.

  Premijer Branković upoznao je goste iz Rusije sa interesom FBiH da u ovom sektoru osposobi terminale koji su u vlasništvu države i osigura da se transport nafte i naftnih derivata u najvećem dijelu preorijentiše na željeznicu.

  Naglasio je da se izgradnjom autoputa na koridoru V-c otvara mogućnost ostvarenja značajnih prihoda od prodaje zemljišta u toj zoni za gradnju servisne mreže (pumpe, servisi, ugostiteljski objekti). Tim bi se sredstvima dijelom finansirala gradnja autoputa. Za prodaju ovih zona raspisaće se međunarodni tender, što je prilika i za Lukoil- istakao je premijer Branković