Hronoloski registar uredbi objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 1998. godini

HRONOLOSKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH
U SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH
U 1998. GODINI

Sluzbene novine FBiH br. 1
1.UREDBA o reviziji prethodno izvrsene vlasnicke transformacije
Sluzbene novine FBiH br. 5
2.UREDBA o naoruzanju i opremi federalne policije i drugih sluzbenika
                    Federalnog ministarstva unutrasnih poslova - Federalnog ministarstva
                    unutrasnjih poslova (bosanski jezik)

   UREDBA o naoruzanju i opremi federalne policije i drugih sluzbenika
                    Federalnog ministarstva unutrasnih poslova - Federalnog ministarstva
                    unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 10
3.UREDBA o metodologiji za pripremu programa i izradu pocetne bilance
                    poduzeca za privatizaciju (hrvatski jezik)

   UREDBA o metodologiji za pripremu programa i izradu pocetnog bilansa
                    preduzeca za privatizaciju (bosanski jezik)

4.UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar
                    poduzeca i drugih pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost (hrvatski jezik)

   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar
                    preduzeca i drugih pravnih osoba koje obavljaju privrednu djelatnost (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 15
5.UREDBA o uslovima koje je preduzece odnosno drugo pravno lice duzno
                    da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrovane
                    djelatnosti (bosanski jezik)

   UREDBA o uvjetima koje je poduzece odnosno drugo pravno lice duzno
                    da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika glede obavljanja registrirane
                     djelatnosti (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 20
6.UREDBA o nacelima za utvrdjivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih
                    organa uprave i federalnih ustanova (hrvatski jezik)

   UREDBA o nacelima za utvrdjivanje unutrasnje organizacije federalnih
                    organa uprave i federalnih ustanova (bosanski jezik)

7.UREDBA o kancelarijskom poslovanju organa uprave i sluzbi za upravu
                    u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

   UREDBA o kancelarijskom poslovanju organa uprave i sluzbi za upravu
                    u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

8.UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalnog centra
                    za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (hrvatski jezik)

   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalnog centra
                    za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 22
9.UREDBA o formiranju Jedinice za privatizaciju banaka (hrvatski jezik)
   UREDBA o formiranju Jedinice za privatizaciju banaka (bosanski jezik)
10.UREDBA o nacinu raspolaganja spornom imovinom kada dva ili vise
                      poduzeca u svojim pocetnim bilancama iskazuju ista prava, iste stvari,
                      iste obveze i isti kapital i o nacinu i postupku revizije tih poduzeca
                     (hrvatski jezik)

     UREDBA o nacinu raspolaganja spornom imovinom kada dva ili vise
                      preduzeca u svojim pocetnim bilansima iskazuju ista prava, iste stvari,
                      iste obaveze i isti kapital i o nacinu i postupku revizije tih preduzeca
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 24
11.UREDBA o uvjetima i nacinu polaganja strucnog upravnog istipa
                      sluzbenika organa uprave i sluzbi za upravu (hrvatski jezik)

     UREDBA o uvjetima i nacinu polaganja strucnog upravnog istipa
                      sluzbenika organa uprave i sluzbi za upravu (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 26
12.UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu
                      programa i izradu pocetne bilance poduzeca za privatizaciju
                     (hrvatski jezik)

     UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu
                      programa i izradu pocetnog bilansa preduzeca za privatizaciju
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 27
13.UREDBA o organizaciji, sadrzaju i provodjenju mjera zastite i
                      spasavanja ljudi i materijalnih dobara (bosanski jezik)

     UREDBA o organizaciji, sadrzaju i provodjenju mjera zastite i
                      spasavanja ljudi i materijalnih dobara (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 31
14.UREDBA o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (bosanski jezik)
     UREDBA o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (hrvatski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 32
15.UREDBA o medjuentitetskoj trgovini (hrvatski jezik)
     UREDBA o medjuentitetskoj trgovini (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 42
16.UREDBA o poslovima osnovnih djelatnosti i pomocno-tehnickim
                      poslovima i uvjetima za njihovo vrsenju u organima uprave i
                      sluzbama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

     UREDBA o poslovima osnovnih djelatnosti i pomocno-tehnickim
                      poslovima i uvjetima za njihovo vrsenju u organima uprave i
                      sluzbama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 44
17.UREDBA o osnivanju Agencije za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
     UREDBA o osnivanju Agencije za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
18.UREDBA o koristenju podataka maticne evidencije o osiguranicima
                      i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja (hrvatski jezik)

     UREDBA o koristenju podataka maticne evidencije o osiguranicima
                      i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bosanski jezik)

19.UREDBA o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja
                      izvrsnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i sluzbenika
                      Federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave (hrvatski jezik)

     UREDBA o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja
                      izvrsnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i sluzbenika
                      Federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 45
20.UREDBA o upisu u zemljisnim knjigama nekretnina kao dijelova
                      imovine preduzeca u postupku privatizacije preduzeca (bosanski jezik)

     UREDBA o upisu u zemljisnim knjigama nekretnina kao dijelova
                      imovine poduzeca u postupku privatizacije poduzeca (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 46
21.UREDBA o Uredu za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava
                     (hrvatski jezik)

     UREDBA o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 47
22.UREDBA o racunovodstvu proracuna-budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (bosanski jezik)

UREDBA o racunovodstvu proracuna-budzeta u Federaciji Bosne i Hercegovine
                     (hrvatski jezik)