Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2007. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2007. GODINI

 

“Službene novine Federacije BiH”, broj 1/07

       

/10.01.2007./

  1. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine
  2. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine
  3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provjeru i ocjenu rada pripravnika
    “Službene novine Federacije BiH”, broj 3/07 /17.01.2007./
  4. RJEŠENJE o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
  5. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
    “Službene novine Federacije BiH”, broj 5/07 /24.01.2007./
  6. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora “Mittal Steel Zenica” d.o.o. Zenica ispred Federacije Bosne i Hercegovine
  7. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
  8. RJEŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje
    «Službene novine Federacije BiH», broj 9/07 /07.02.2007./
  9. RJEŠENJE o imenovanju direktora Instituta za medicinsko vještačenje
  10. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje
  11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljenje pasivnom podbilansom preduzeća i banaka
  12. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
    “Službene novine Federacije BiH”, broj 10/07 /14.02.2007./
  13. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine
  14. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne osobe
  15. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
  16. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Federacije BiH za 2007. godinu i Izvještaja o radu Vlade Federacije BiH za 2006. godinu
    «Službene novine Federacije BiH», broj 11/07 /21.02.2007./
  17. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
  18. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
  19. RJEŠENJE V broj 68/07
  20. RJEŠENJE V broj 69/07
  21. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provjeru i ocjenu rada državnih službenika
    «Službene novine Federacije BiH», broj 12/07 /22.02.2007./
  22. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine   
    «Službene novine Federacije BiH», broj 16/07 /07.03.2007./
  23. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog agromediteranskog zavoda – Mostar (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Federalnog agromediteranskog zavoda – Mostar (hrvatski jezik)
    «Službene novine Federacije BiH», broj 18/07 /14.03.2007./
  24. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u državnom tijelu za prekograničnu saradnju – IPA CBC
  25. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički programski komitet za program Bosna i Hercegovina - Hrvatska
  26. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički programski komitet za program Bosna i Hercegovina – Crna Gora     
  27. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Zajednički programski komitet za program Bosna i Hercegovina – Srbija
    «Službene novine Federacije BiH», broj 20/07 /21.03.2007./
  28. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara   
    "Službene novine Federacije BiH", broj 22/07 /28.03.2007./
  29. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje internog oglasa za prijem namještenika
    "Službene novine Federacije BiH", broj 26/07 /11.04.2007./
  30. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu akata o organizaciji Stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
    «Službene novine Federacije BiH», broj 27/07 /18.04.2007./
  31. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine 
    «Službene novine Federacije BiH», broj 28/07 /25.04.2007./
  32. RJEŠENJE o imenovanju pet članova ispred Vlade Federacije BiH u Radnu grupu za izradu novih obilježja Federacije Bosne i Hercegovine
  33. RJEŠENJE o razrješenju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
  34. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  35. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora «Mittal Steel Zenica» d.o.o. ispred Federacije Bosne i Hercegovine 
    "Službene novine Federacije BiH", broj 29/07 /27.04.2007./
  36. RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 31/07 /09.05.2007./
  37. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 32/07 /16.05.2007./
  38. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
  39. RJEŠENJE o postavljenju direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
  40. RJEŠENJE o imenovanju članova Ekonomsko -socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  41. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona kojim će se regulisati plaća i druga primanja članova upravljanja u federalnim institucijama u kojima je Federacija Bosne i Hercegovine osnivač ili ima većinsko vlasništvo
    "Službene novine Federacije BiH", broj 34/07 /23.05.2007./
  42. RJESENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije BiH u Savjetodavni odbor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
  43. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju
  44. RJESENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d.
    "Službene novine Federacije BiH", broj 35/07 /24.05.2007./
  45. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 38/07 /31.05.2007./
  46. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog odbora Drugog projekta podrške zapošljavanju (SESP) u Federaciji Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 39/07 /06.06.2007./
  47. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje tendera za nabavku opreme za projekt "Sjednice bez papira"
    "Službene novine Federacije BiH", broj 40/07 /11.06.2007./
  48. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini
    "Službene novine Federacije BiH", broj 43/07 /20.06.2007./
  49. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavnoj komisiji za dug
  50. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Projekta razvoja ruralnog poduzetništva (REEP; IFAD Lo 697 BA)
  51. RJEŠENJE o prijedlogu kandidata za nezavisnog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" ispred Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 45/07 /27.06.2007./
  52. RJEŠENJE o formiranju ekspertne grupe za reformu penzijskog sistema
  53. RJEŠENJE broj 03/07-34-217/07
    "Službene novine Federacije BiH", broj 48/07 / 11.07.2007./
  54. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
    «Službene novine Federacije BiH», broj 49/07 /18.07.2007./
  55. RJEŠENJE o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe
  56. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe
  57. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
  58. RJEŠENJE o formiranju Projektnog tima «Jedan zakon – jedan fond»
  59. RJEŠENJE V broj 411/07
  60. RJEŠENJE o formiranju Komisije za pripremu prednacrta Zakona o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
    "Službene novine Federacije BiH", broj 51/07 / 01.08.2007.
  61. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izradu Uredbe o prijenosu prava vlasništva nad imovinom preduzeća koja nije iskazana u pasivnom podbilansu i/ili koja je prodata od strane preduzeća po izvršnosti programa privatizacije u korist Federacije Bosne i Hercegovine i kantona (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izradu Uredbe o prijenosu prava vlasništva nad imovinom poduzeća koja nije iskazana u pasivnoj podbilanci i/ili koja je prodata od strane poduzeća po izvršnosti programa privatizacije u korist Federacije Bosne i Hercegovine i kantona (hrvatski jezik)
  62. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za konačno verificiranje ratnih tražbina
    "Službene novine Federacije BiH", broj 53/07 /08.08.2007.
  63. RJEŠENJE o imenovanju člana Tima za implementaciju Sporazuma po osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane
  64. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
  65. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rspodjelu sredstava sa pozicije "Tranfer udruženjima građana"
    "Službene novine Federacije BiH", broj 56/07 /22.08.2007./
  66. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda bošnjačkog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  67. RJEŠENJE broj 03-05-14-326-2/07
    "Službene novine Federacije BiH", broj 58/07 /29.08.2007./
  68. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (Projekti 2 KR i Projekti Non -project Grant -AID)
    "Službene novine Federacije BiH", broj 59/07 /03.09.2007./
  69. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine
  70. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 61/07 /10.09.2007./
  71. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Međuresorne komisije za realizaciju Projekta vodovoda Dubravske visoravni
    "Službene novine Federacije BiH", broj 62/07, /12.09.2007./
  72. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 65/07 /19.09.2007./
  73. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 66/07 /20.09.2007./
  74. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu
    "Službene novine Federacije BiH", broj 67/07 /24.09.2007./
  75. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za utvrđivanje platforme za pregovore sa IFC-om
  76. RJEŠENJE o imenovanju Stručnog tijela - Komisije za otvaranje prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za učešće u realizaciji Projekta finansiranja i izgradnje autoceste Zenica - Sarajevo - Mostar na trasi Koridora 5c
    "Službene novine Federacije BiH", broj 68/07 /26.09.2007./
  77. RJEŠENJE o razrješenju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
  78. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja
    "Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 /01.10.2007./
  79. RJEŠENJE V broj 639/07
  80. RJEŠENJE V broj 640/07
    "Službene novine Federacije BiH", broj 73/07 /17.10.2007./.
  81. RJEŠENJE o razrješenju člana delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
  82. RJEŠENJE o imenovanju člana delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Europe iz Federacije Bosne i Hercegovine
    "Službene novine Federacije BiH", broj 75/07 /24.10.2007./
  83. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
  84. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje slivova Jadranskog mora" Mostar (hrvatski jezik)
  85. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Agencije za vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
  86. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje slivova rijeke Save" Sarajevo (hrvatski jezik)
  87. RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
    RJEŠENJE o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
    "Službene novine Federacije BiH", broj 80/07 /12.11.2007./
  88. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije BiH
    "Službene novine Federacije BiH", broj 83/07 /21.11.2007./
  89. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor jednog člana Odbora državne službe za žalbe
    "Službene novine Federacije BiH", broj 85/07 /28.11.2007./
  90. RJEŠENJE o imenovanju ovlaštenih pregovarača za vođenje daljnjih pregovora sa IFC-om
  91. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2007. godini
    "Službene novine Federacije BiH", broj 89/07 /12.12.2007./
  92. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora "Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine"
    "Službene novine Federacije BiH", broj 93/07 /24.12.2007./
  93. RJEŠENJE o privremenom imenovanju jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda
    "Službene novine Federacije BiH", broj 96/07 /29.12.2007./
  94. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i projekti NoN-Project Grant-Aid)
    "Službene novine Federacije BiH", broj 97a/07 /31.12.2007./
  95. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
  96. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za konačno verificiranje ratnih tražbina