Hronoloski registar rjesenja objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 1999. godini

HRONOLOSKI REGISTAR RJESENJA OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 1999. GODINI

Sluzbene novine FBiH br. 1
1. RJESENJE o razrjesenju Komisije za uvjetni otpust osudjenih osoba koje kaznu zatvora
                       izdrzavaju u Kazneno-popravnim organizacijama Federacije BiH

2. RJESENJE o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osudjenih osoba koje
                       kaznu zatvora izdrzavaju u ustanovama za izvrsenje kazne zatvora u F BiH

3. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za statistiku
4. RJESENJE o razrjesenju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne
                       poslove

5. RJESENJE o imenovanju direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne
                       poslove

6. RJESENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda u Zenici
7. RJESENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog
                       tipa u Tuzli

8. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog
                       tipa u Tuzli

Sluzbene novine FBiH br. 3
9. RJESENJE o razrjesenju pomocnika Federalnog ministra pravde
10. RJESENJE o postavljenju sekretara Ureda za saradnju i postupanje pred Komisijom
                       za ljudska prava

11. RJESENJE o postavljenju pomocnika Federalnog ministra pravde
12. RJESENJE o imenovanju clanova Federalnog koordinacionog odbora za obnovu
                       i rekonstrukciju (bosanski jezik)

13. RJESENJE o imenovanju clanova Federalnog koordinacijskog odbora za obnovu
                       i rekonstrukciju (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 5
14. RJESENJE o razrjesenju sekretara Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
15. RJESENJE o imenovanju sekretara Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
16. RJESENJE o razrjesenju zamjenika direktora Federalne uprave za pitanja
                       boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata - Federalne uprave
                       za pitanja boraca i invalida domovinskog rata

17. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave za pitanja boraca
                       i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata - Federalne uprave za pitanja
                       boraca i invalida domovinskog rata

18. RJESENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog
                       tipa u Bihacu

19. RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Drustva Miljacka-Cening
                       Sarajevo

20. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Drustva Miljacka-Cening
                       Sarajevo

Sluzbene novine FBiH br. 8
21. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra odbrane
22. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra odbrane
23. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra odbrane
24. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra odbrane
25. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
26. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra finansija
27. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra socijalne politike,
                       raseljenih osoba i izbjeglica

28. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra socijalne politike,
                       raseljenih osoba i izbjeglica

29. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

30. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

31. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

32. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

33. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

34. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

35. RJESENJE o razrjesenju zamjenika direktora Federalne direkcije robnih
                       rezervi

36. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne direkcije robnih
                       rezervi

37. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Investicijske banke Federacije
                       Bosne i Hercegovine

38. RJESENJE o izmjeni Rjesenja o imenovanju clanova Komisije za rjesavanje
                       zahtjeva za odstetu koje podnosi SFOR

Sluzbene novine FBiH br. 9
39. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra zdravstva
40. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra zdravstva
Sluzbene novine FBiH br. 12
41. RJESENJE o imenovanju zamjenika sekretara Ureda za saradnju i zastupanje
                       pred Komisijom za ljudska prava

42. RJESENJE o imenovanju pomocnika sekretara Ureda za saradnju i zastupanje
                       pred Komisijom za ljudska prava

Sluzbene novine FBiH br. 14
43. RJESENJE o imenovanju clanova Komisije za provodjenje carinske politike
                       Bosne i Hercegovine

Sluzbene novine FBiH br. 17
44. RJESENJE o razrjesenju duznosti zamjenika federalnog pravobranioca
Sluzbene novine FBiH br. 18
45. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Ureda za informiranje Vlade
                       Federacije Bosne i Hercegovine

46. RJESENJE o razrjesenju pomocnika, federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

47. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog
                       tipa u Zenici

48. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog
                       tipa u Bihacu

49. RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog vijeca Zavoda za javno zdravstvo FBiH
50. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog vijeca Zavoda za javno zdravstvo FBiH
51. RJESENJE o razrjesenju predsjednika Upravnog odbora Investicijske banke FBiH
52. RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Investicijske banke Federacije FBiH
53. RJESENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Investicijske banke FBiH
54. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Investicijske banke Federacije FBiH
Sluzbene novine FBiH br. 22
55. RJESENJE o razrjesenju duznosti zamjenika federalnog pravobranitelja
56. RJESENJE o postavljenju glavnog federalnog inspektora u Federalnom ministarstvu
                       unutrasnjih poslova

57. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
58. RJESENJE o razrjesenju direktora Sluzbe za zajednicke poslove organa i tijela FBiH
59. RJESENJE o postavljenju direktora Sluzbe za zajednicke poslove organa
                       i tijela Federacije Bosne i Hercegovine

60. RJESENJE o imenovanju direktora Zavoda za javnu upravu
61. RJESENJE o razrjesenju duznosti clana Federalnog vijeca za prekrsaje
62. RJESENJE o imenovanju clana Federalnog vijeca za prekrsaje
Sluzbene novine FBiH br. 29
63. RJESENJE o razrjesenju pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske
                       i imovinsko-pravne poslove

64. RJESENJE o imenovanju pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske
                       i imovinsko-pravne poslove

65. RJESENJE o razrjesenju direktora Agencije penzijsko-invalidskog osiguranja FBiH
66. RJESENJE o razrjesenju predsjednika Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko-invalidsko
                       osiguranje Mostar

67. RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko-invalidsko
                       osiguranje Mostar

68. RJESENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko-
                       invalidsko osiguranje Mostar

69. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Zavoda za mirovinsko-invalidsko
                       osiguranje Mostar

70. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra energije, rudarstva
                       i industrije

71. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra energije, rudarstva
                       i industrije

72. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
                       u Federaciji BiH

73. RJESENJE o imenovanju direktora Agencije penzijskog i invalidskog osiguranja
74. RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
                       u Federaciji BiH

75. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra obrazovanja, nauke,
                       kulture i sporta

Sluzbene novine FBiH br. 31
76. RJESENJE o razrjesenju i imenovanju predsjednika i clanova Upravnog
                       odbora Javnog preduzeca Zeljeznice BiH d.o.o.

Sluzbene novine FBiH br. 32
77. RJESENJE o razrjesenju glavnog federalnog trzisnog inspektora u Federalnom
                       ministarstvu trgovine

78. RJESENJE o imenovanju glavnog federalnog trzisnog inspektora u Federalnom
                       ministarstvu trgovine

79. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra trgovine
80. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra trgovine
Sluzbene novine FBiH br. 34
81. RJESENJE o razrjesenju zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u FBiH
82. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u FBiH
83. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede,
                       vodoprivrede i sumarstva

84. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede
                       i sumarstva

85. RJESENJE o imenovanju direktora Fondacije lokalnog razvoja
86. RJESENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda u Mostaru
87. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda u
                       Mostaru

88. RJESENJE o imenovanju clana Agencije penzijskog i invalidskog osiguranja
Sluzbene novine FBiH br. 42
89. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Fondacije lokalnog razvoja
Sluzbene novine FBiH br. 44
90. RJESENJE o razrjesenju zamjenika generalnog direktora Porezne uprave FBiH
91. RJESENJE o imenovanju zamjenika generalnog direktora Porezne uprave FBiH
92. RJESENJE o imenovanju direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine
93. RJESENJE o razrjesenju direktora Carinske uprave FBiH
94. RJESENJE o imenovanju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine
95. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
96. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
Sluzbene novine FBiH br. 45
97. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra finansija
Sluzbene novine FBiH br. 49
98. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra finansija
99. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog minsitra finansija
100. RJESENJE o razrjesenju clana Komisije za provodjenje carinske politike u BiH

101. RJESENJE o imenovanju clana Komisije za provodjenje carinske politike u BiH
102. RJESENJE o imenovanju odbora povjerenika Fondacije lokalnog razvoja
Sluzbene novine FBiH br. 50
103. RJESENJE o razrjesenju predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke FBiH
104. RJESENJE o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Investicijske banke FBiH
Sluzbene novine FBiH br. 53
105. RJESENJE o imenovanju Radne grupe za koordiniranje i implementiranje zakljucaka
                       Vlade Federacije BiH za I i II fazu projekta institucionalnog jacanja sektora
                       voda u Federaciji BiH

106. RJESENJE o imenovanju direktora Federalne uprave civilne zastite
107. RJESENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave civilne zastite
108. RJESENJE o imenovanju Drugostepene komisije za civilnu sluzbu
109. RJESENJE o imenovanju Komisije za primopredaju sluzbenih akata izmedju
                       Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa iz Sarajeva i Kaznenog
                       zatvora iz Gorazda

110. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra zdravstva
111. RJESENJE o imenovanju pomocnika federalnog ministra zdravstva