Hronoloski registar rjesenja objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 1998. godini

HRONOLOSKI REGISTAR RJESENJA OBJAVLJENIH
U SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH
U 1998. GODINI

Sluzbene novine FBiH br. 1
1. RJESENJE o razrjesenju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i
                       i Hercegovine

2. RJESENJE o razrjesenju zamjenika direktora Carinske uprave Federacije
                      Bosne i Hercegovine

3. RJESENJE o postavljenju direktora Carinske uprave Federacije Bosne i0
                      Hercegovine

4. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Carinske uprave Federacije
                      Bosne i Hercegovine

5. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu
                      energije, rudarstva i industrije

6. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra u Federalnom ministarstvu
                      obrazovanja, nauke, kulture i sporta

7. RJESENJE o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Orijentalnog instituta
                      u Sarajevu

Sluzbene novine FBiH br. 3
8. RJESENJE o razrjesenju clanova Upravnog odbora Instituta za istoriju u Sarajevu
9. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Instituta za istoriju u
                      Sarajevu

10. RJESENJE o razrjesenju duznosti clanova Nadzornog odbora Instituta za
                         istoriju u Sarajevu

11. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Instituta za istoriju
                         u Sarajevu

Sluzbene novine FBiH br. 6
12. RJESENJE o razrjesenju pomocnika direktora Federalne uprave za geodetske
                         i imovinsko-pravne poslove

13. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora u Federalnoj upravi za
                        geodetske i imovinsko-pravne poslove

14. RJESENJE o postavljenju direktora Federalnog centra za uklanjanje mina
                         i neeksplodiranih ubojnih sredstava

15. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalnog centra za
                        uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava

16. RJESENJE o razrjesenju clana i predsjednika Savjeta Ureda za nadzor
                        za poslovanje nad drustvom za osiguranje

17. RJESENJE o postavljenju clana i predsjednika Savjeta Ureda za nadzor
                        za poslovanje nad drustvom za osiguranje

Sluzbene novine FBiH br. 10
18. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
19. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
20. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra finansija
21. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra finansija
22. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede,
                         vodoprivrede i sumarstva

23. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra poljoprivrede,
                         vodoprivrede i sumarstva

Sluzbene novine FBiH br. 15
24. RJESENJE o postavljenju sekretaraa Federalnog ministarstva prostornog
                         uredjenja i okolisa

Sluzbene novine FBiH br. 21
25. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra finansija
26. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra finansija
27. RJESENJE o razrjesenju zamjenika direktora Federalne uprave za
                         geodetske i imovinsko-pravne poslove

28. RJESENJE o postavljenju zamjenika direktora Federalne uprave
                         za geodetske i imovinsko-pravne poslove

29. RJESENJE o imenovanju Upravnog odboraa Zavoda za racunovodstvo
                         i reviziju Federacije Bosne i Hercegovine

30. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra pravde
Sluzbene novine FBiH br. 24
31. RJESENJE o razrjesenju sekretara Federalnog ministarstva energije,
                         rudarstva i industrije

32. RJESENJE o postavljenju sekretara Federalnog ministarstva energije,
                         rudarstva i industrije

Sluzbene novine FBiH br. 25
33. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra pravde
Sluzbene novine FBiH br. 26
34. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra odbrane
35. RJESENJE o postavljenju pomocnika federalnog ministra odbrane
36. RJESENJE o razrjesenju pomocnika direktora Federalne uprave
                        za geodetske i imovinsko-pravne poslove

37. RJESENJE o postavljenju pomocnika direktora Federalne uprave
                        za geodetske i imovinsko-pravne poslove

38. RJESENJE o postavljenju direktora Jedinice za privatizaciju banaka
39. RJESENJE o imenovanju calanova Upravnog odbora Zavoda za
                        socijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica" Sarajevo

40. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Orijentalnog
                        instituta u Sarajevu

41. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Orijentalnog instituta
                        u Sarajevu

Sluzbene novine FBiH br. 31
42. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora drustva sa ogranicenom
                         odgovornoscu "Miljacka - Cening" Sarajevo

43. RJESENJE o imenovanju Komisije za koordinaciju pitanja iz oblasti
                         vodoprivrede izmedju Federacije Bosne i Hercegovine i
                         Republike Srpske

44. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeca za "Vodno
                         podrucje slivova rijeke Save"

45. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora javnog preduzeca za "Vodno
                         podrucje slivova Jadranskog mora"

Sluzbene novine br. 32
46. RJESENJE o imenovanju v.d. direktora Zavoda za kontrolu lijekova
                         Federacije Bosne i Hercegovine

47. RJESENJE o imenovanju zamjenika v.d. direktora Zavoda za kontrolu
                         lijekova Federacije Bosne i Hercegovine

48. RJESENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda za kontrolu lijekova
                        Federacije Bosne i Hercegovine

49. RJESENJE o imenovanju v.d.direktora Zavoda za javno zdravstvo
                        Federacije Bosne i Hercegovine

50. RJESENJE o imenovanju zamjenika v.d. direktora Zavoda za javno
                        zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

51. RJESENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda za javno zdravstvo
                        Federacije Bosne i Hercegovine

52. RJESENJE o imenovanju v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja
                         i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

53. RJESENJE o imenovanju zamjenika v.d. direktora Zavoda za zdravstveno
                         osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine

54. RJESENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda zdravstvenog
                         osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

55. RJESENJE o imenovanju v.d. direktora Zavoda za transfuzijsku
                        medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

56. RJESENJE o imenovanju Upravnog vijeca Zavoda za traansfuzijsku
                         medicinu Federacije Bosne i Hercegovine

Sluzbene novine FBiH br. 37
57. RJESENJE o postavljenju direktora Ureda za informiranje Vlade Federacije
                         Bosne i Hercegovine

58. RJESENJE o razrjesenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
59. RJESENJE o postavljenju direktora Federalnog zavoda za statistiku
60. RJESENJE o razrjesenju clanovaUpravnog odbora Umjetnicke galerije Bosne
                         i Hercegovine

61. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Umjetnicke galerije Bosne i
                         Hercegovine

62. RJESENJE o razrjesenju clanova Upravnog odbora Kinoteke Bosne i
                         Hercegovine

63. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Kinoteke Bosne i
                         Hercegovine

64. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora poljoprivrednog fakulteta
                         u Sarajevu

65. RJESENJE o imenovanju Nadzornog odbora poljoprivrednog fakulteta
                         u Sarajevu

66. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Elektortehnickog fakulteta u
                         Sarajevu

67. RJESENJE o imenovanju Nadzornog odbora Elektortehnickog fakulteta u
                         Sarajevu

68. RJESENJE o razrjesenju direktora Zavoda za javnu upravu
Sluzbene novine FBiH br. 39
69. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Zavoda mirovinsko-
                         invalidskog osiguranja Mostar

70. RJESENE o imenovanju clanova drugostepene disciplinske komisije za
                         organe uprave Federacije Bosne i Hercegovine

71. RJESENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za platni promet
                         Federacije Bosne i Hercegovine

72. RJESENJE o imenovanju clanova Komisije za rjesavanje zahtjeva
                         za ostetu koje podnosi SFOR

73. RJESENJE o imenovanju clanova iz Federacije Bosne i Hercegovine u
                         Komisiju SFOR-a za rjesavanje zahtjeva za ostetu

74. RJESENJE o imenovanju clana iz Federacije Bosne i Hercegovine u
                         Arbitrazni tribunal u vezi odluka Komisije SFOR-a za rjesavanje
                         zahtjeva za ostetu

75. RJESENJE o razrjesenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova - direktora
                         Srednje policijske skole

76. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra unutrasnjih poslova - direktora
                         Policijske akademije

77. RJESENJE o razrjesenju clanova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja BiH
78. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja BiH
79. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Drustvenog fonda za
                         penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine

Sluzbene novine FBiH br. 41
80. RJESENJE o postavljenju pomocnika ministra prostornog uredjenja i okolisa
81. RJESEJE o razrjesenju duznosti upravnika Okruznog zatvora Mostar-Istok
82. RJESENJE o imenovanju clanova Upravnog odbora Zavoda mirovinsko
                         -invalidskog osiguranja Mostar

83. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Drustvenog fonda za
                         penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine

84. RJESENJE o imenovanju clanova Agencije za penzijsko i invalidsko
                         osiguranje

85. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
                         u Federaciji BiH

86. RJESENJE o imenovanju Inicijativnog odbora za sazivanje prve skupstine
                         Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine

Sluzbene novine FBiH br. 44
87. RJESENJE o razrjesenju pomocnika federalnog ministra energije, rudarstva
                         i industrije

Sluzbene novine FBiH br. 45
88. RJESENJE o imenovanju clanova Nadzornog odbora Centra za slijepu i
                         slabovidnu djecu i omladinu

Sluzbene novine FBiH br. 46
89. RJESENJE o razrjesenju clana Upravnog odbora Zemaljskog muzeja
                         Bosne i Hercegovine

90. RJESENJE o imenovanju clana Upravnog odbora Zemaljskog muzeja
                         Bosne i Hercegovine

91. RJESENJE o razrjesenju upravnika Okruznog zatvora u Sarajevu
92. RJESENJE o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda
                         poluotvorenog tipa u Sarajevu