France Telecom zainteresiran za privatizaciju BH Telecoma i HT Mostar

  • 20.03.2008.
  • Federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović razgovarao je danas u sjedištu Vlade u Sarajevu sa predstavnicima France Telecoma, četvrtog po veličini telekom operatera u svijetu. Razgovarano je o procesu privatizacije telekom sektora u Federaciji BiH.

    Federalni ministar prometa i komunikacija Nail Šećkanović razgovarao je danas u sjedištu Vlade u Sarajevu sa predstavnicima France Telecoma, četvrtog po veličini telekom operatera u svijetu. Razgovarano je o procesu privatizacije telekom sektora u Federaciji BiH.
    Ministar Šećkanović upoznao je goste o planu privatizacije BH Telecoma i HT Mostar, o čemu treba da se izjasni Parlament FBiH. Kazao je kako se u proces privatizacije oba telekom operatera ide zajedno, s tom razlikom da će većinski paket BH Telecoma od 51 posto ići klasičnom metodom javne ponude, dok će pri privatizaciji 50,01 državnog državnog kapitala u HT Mostar, zbog ranije sklopljenog sporazuma, prednost imati Hrvatski HT, koji već sada u njemu ima značajan vlasnički udio. Ministar je istakao da će proces privatizacije dva telekom operatera privući veliku pažnju s obzirom na pokazatelje koji govore o nedovoljnoj iskorištenosti potencijala, pri čemu je naveo da je penetracija u oba telekom operatera u mobilnoj telefoniji između 45-50 posto, u fiksnoj oko 25 posto, a u širokopojasnoj mreži, prije svega interentu, još manja.
    Direktor Odjela za međunarodne poslove grupacije France Telecoma Jean-Michel Serre upoznao je ministra o potencijalima France Telecoma. Svoje aktivnosti FT vodi u 220 zemalja svijeta, i ima 170 miliona korisnika. Prihod FT samo u prošloj godini iznosio je 52,9 milijardi eura, a od 191.000 uposlenih (pri čemu su polovina stranci) u FT radi oko 3.700 inženjera istraživača, što odgovara ukupnom broju uposlenih u BH Telecomu.

    Ministar Šećkanović ocijenio je da će proces privatizacije dva telekom operatera, kada počne, trajati oko godinu dana. Na kraju je dodao kako cijena koju ponudi eventualni kupac telekom operatera, neće biti odlučujuća za izbor. Vlada FBiH će se pri odabiru rukovoditi i drugim principima i kriterijima, među kojima je naveo zadržavanja sjedišta operatera, naziva, broja uposlenih i općenito princip javne odgovornosti budućeg kupca