FMRSP: Dopune Zakona o radu i Nacrt zakona o djelatnosti psihologa sutra na Domu naroda Parlamenta FBiH

 • 15.05.2024.
 • FMRSP: Dopune Zakona o radu i Nacrt zakona o djelatnosti psihologa sutra na Domu naroda Parlamenta FBiH

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da se na prijedlogu dnevnog reda za sutra najavljene sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH nalaze i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu kojom se dozvoljava rad studenata, kao i Nacrt zakona o djelatnosti psihologa.

  Ukoliko predložene dopune Zakona o radu budu usvojene na Domu naroda ovaj zakon stupa na snagu, a Nacrt zakona o djelatnosti psihologa, ukoliko bude podržan, ide u javnu raspravu.

  U saopćenju Ministarstva je pojašnjeno da dopune Zakona o radu, kojim se dodatno reguliše povremeni i privremeni rad, te kojom se dozvoljava rad studentima, predstavlja značajan pomak u zaštiti prava studenata i regulisanju njihovih radnih odnosa, kao i doprinosa razvoju zdrave ekonomije.

  - Ovaj zakon će omogućiti zaštitu studenata na tržištu rada, definirajući njihova prava i obaveze, njihovu zaštitu na radu, kao i pravila koja se odnose na radne odnose tokom studiranja. Donošenjem ovog zakona osigurat će se veća sigurnost i pravna zaštita za studente koji rade tokom školovanja, ali i omogućiti poslodavcima da lakše dolaze do rješenja u potrazi za radnicima, posebno za poslove koji ne zahtijevaju zapošljavanje na neodređeno vrijeme. To će svakako utjecati i na veće poštivanje prava iz radno-pravnih odnosa i samim tim doprinijeti smanjenju sive ekonomije i proporcionalno tome rastu zdrave ekonomije zasnovane na poštivanju prava i obaveza prema poslodavcima, radnicima i prema državi – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

  Zakon o djelatnosti psihologa svoju važnost pronalazi u unaprjeđenju kvaliteta pružanja psiholoških usluga i zaštite korisnika tih usluga.

  Iz Ministarstva navode da će ovaj zakon postaviti jasne standarde i propise za obavljanje psihološke prakse, osiguravajući da samo kvalifikovani stručnjaci mogu pružati ove, za naše društvo, važne usluge. Regulisanjem djelatnosti psihologa također će se doprinijeti i podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja i smanjenju stigme povezane s traženjem psihološke pomoći, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.