Dobri rezultati akcije suzbijanja rada na crno

 • 27.11.2007.
 • Očekuje se da će konačni rezultat Akcije suzbijanja rada nacrno biti više od 60.000 radnika uvedenih u prava iz radnog odnosa, istaknuo je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon sjednice Štaba za koordinaciju aktivnosti ne suzbijanju rada nacrno.

  Očekuje se da će konačni rezultat Akcije suzbijanja rada nacrno biti više od 60.000 radnika uvedenih u prava iz radnog odnosa, istaknuo je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu nakon sjednice Štaba za koordinaciju aktivnosti ne suzbijanju rada nacrno.

  Federalni ministar trgovine Desnica Radivojević, koji je na čelu tog štaba, prezentirao je podatke Federalne uprave za inspekcijske poslove prema kojima je ukupan broj novoprijavljnih radnika (od 16. jula do 19. novembra) u matičnu evidenciju PIO /MIO 56.350 osoba i to nije konačan broj.

  Na sjednici Štaba je konstatirano da je stanje u kontroliranim kantonima s aspekta inspekcijskog nadzora daleko bolje u odnosu na prvi dio akcije u smislu ažurnosti, sređenosti dokumentacije, plaćenim obavezama i drugo.

  Ukupan broj odjavljenih osoba u tom periodu bio je 6.935 i još su predmet kontrole, a na kraju akcije bit će posebno obrađeni. Dosad nije utvrđen posebno izražen manipulativni karakter odjavljivanja radnika.

  Radivojević je kazao da je Akcija suzbijanja rada nacrno ispunila očekivanja i da je znatno doprinijela povećanju zaposlenosti te da se očekuje da će do kraja godine Federacija BiH imati oko pola miliona zaposlenih.

  Pozitivne rezultate akcije istakao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak.

  - Pravo je iznenađenje koliko su se poslodavci uozbiljili. Dešavalo se ranije da inspektori po masnim kutijama traže knjižice i prijave, a danas uglavnom nailaze na uredne dosjee. Uočena je i pojačena finansijska disciplina - kazao je Tirak.

  Glavni problem, prema njihovim riječima, i dalje je u zakonskim propustima i nedorečenosti. Rad kantonalnih zavoda za zdravstveno osiguranje za uposlenike je vrlo nepovoljan. Uposlenici su stavljeni u položaj “inkasanta” za zavode, što zahtijeva hitnu izmjenu zakona iz ove oblasti radi sigurnosti uposlenika i efikasnije naplate poreza.

  Prema riječima predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Edhema Bibera, Sindikat je spreman i dalje podržati aktivnosti u vezi sa suzbijanjem rada nacrno.

  U akciji učestvuju i inspektori Porezne uprave FBiH u okviru svojih nadležnosti.