Dnevni red 87. sjednice Vlade FBiH

 • 29.01.2009.
  1. Verifikacija Zapisnika 86. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju privrednog društva za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo;
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti o izuzimanju od privatizacije Javnog preduzeća Radio-Televizija Tuzlanskog kantona RTV TK;
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  6. a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
   b) Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog saobraćaja;
  7.  Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica/obitelji za mjesec januar i februar 2009. godine;
  8. Memorandum o međusobnoj saradnji sekretarijataVijeća ministara, vlada entiteta i Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;
  9. Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje;
  10. Izvještaj o radu sistema naplate za period 1.06. do 31.12.2008. godine Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje austocesta za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
  11. IV Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine sa Prijedlozima odluka i zaključaka;
  12. Konačni izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2005. i 2006. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlozima odluka i zaključaka;
  13. Izvještaj o pojačanom inspekcijskom nadzoru suzbijanja rada „na crno“ u periodu od 9.11. do 5.12.2008. godine sa Prijedlogom mjera;
  14. Izvještaj o radu Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;
  15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti;
  16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti;
  17. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne direkcije robnih rezervi - davanje saglasnosti;
  18. Program rada Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za 2009. godinu sa Prijedlogom zaključaka;
  19. Strategija zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (2009.-2013.) sa Prijedlogom zaključaka;
  20. 20. Informacija o vršenju ovlašćenja po osnovu državnog kapitala u „Agrokomercu“ d.d. Velika Kladuša sa Prijedlogom zaključaka;
  21. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar - novembar 2008. godine;
  22. Analiza mjesečnih indeksa potrošačkih cijena sa Prijedlogom zaključaka;
  23. Prijedlog rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Aneksa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prenosa dijelova udjela Mittal Steel d.o.o. Zenica;
  24. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
  25. Prijedlog zaključaka o stavljanju van snage Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03-19-1109/2005 od 15.05.2006. godine;
  26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u Federaciji BiH;
  27. Informacija u vezi sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je Vlada utvrdila na svojoj 86. sjednici sa Prijedlogom zaključka;
  28. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465695-85, pod nazivom FMF-CZ-CARDS 2001 evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora – Riznice Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite.