Dnevni red 83. sjednice Vlade FBiH

  • 22.12.2008.
    1. Izvještaj Kolegija premijera o realizaciji Zaključka 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Prijedlogom budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
    2. Prijedlog operativnog plana rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 2009. godini.