Dnevni red 8. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

  • 09.08.2023.
  • 1. Informacija o poplavama u Republici Sloveniji sa prijedlogom odgovora na zahtjev Republike Slovenije za međunarodnu pomoć u saniranju posljedica poplava sa Prijedlogom zaključka