Dnevni red 8. sjednice Vlade FBiH

 • 09.05.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 7.  sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Politika djelovanja i osnovne strategije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u mandatnom periodu 2007. – 2010. godina;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
  4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;
  5. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe;
  6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška investicijskih sredstava razvoja za izgradnju auto puta Sarajevo-Zenice, utvrđenih u razdjelu 18. glava 1804, na poziciji 821000 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, za Federalnu direkciju za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta;
  7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o izmjenama Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekat razvoja i zaštite šuma;
  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje dodatnog kredita međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat razvoja i zaštite šuma;
  10. Informacija o dodatnom finansiranju Projekta razvoja i zaštite šuma iz kredita Međunarodne asocijacije za razvoj;
  11. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o upravljanju revolving fondovima po projektima «Lokalne inicijative» i «Lokalni razvoj»;
  12. Informacija o spornim pitanjima u vezi sa preuzimanje revolving fondova po projektima «Lokalne inicijative» i «Lokalni razvoj»;
  13. Prijedlog odluke o utvrđivanju prioriteta izmirenja općih obaveza unutrašnjeg duga po osnovu neisplaćenih neto plaća i naknada i neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge u 2007. godini;
  14. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  15. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa za «Dječiju nedjelju»;
  16. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za I i II kvartal 2007. godine;
  17. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava sa pozicije «Tekuća rezerva Vlade Federacije BiH» Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu radi finansijske podrške organizaciji turnira «Travnik 2007 – Gradu s ljubavlju»;
  18. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje dijela prostora Doma armije u Sarajevu «Sarajevo Film Festivalu»;
  19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  20. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta;
  21. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer za Fond za izdavaštvo» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  22. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  «Transfera za kinematografiju» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
  23. Prijedlog plana povratka, repatrijacije, obnove i gradnje za 2007. godinu sa Prijedlogom zaključka;
  24. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za raseljena i izbjegla lica» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
  25. Prijedlog odluka i rješenja potrebnih za provođenje procedure izbora jednog člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine»;
  26. Prijedlog odluke o korištenju budžetskih sredstava sa KBC Mostar i RMC «dr. Safet Mujić» Mostar;
  27. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence;
  28. Izvještaj o izvršenju budžeta-proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2007. godine;
  29. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa Informacijom direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove a vezano za Odluku o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju za projekat promoviranja pokretljivosti tržišta rada (ELMO);
  30. Prijedlog programa održavanja manifestacije PNVO «Djeca – stubovi svijeta» pod nazivom «Tinejdžer – jedan dan direktor značajnog državnog preduzeća u BiH»;
  31. Prijedlog zaključka o izmjeni Prijedloga vremenske dinamike aktivnosti na projektu «Jajce – sanacija korita rijeke Plive i vodopada»;
  32. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za izbor i postavljenje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  33. Prijedlog Odluke o odbravanju izrade industrijske politike i strategije razvoja industrije u FBiH;
  34. O stanju na deponiji smeća u Neumu.
  35. Pravilnik o radu Službe traženja Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
  36. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.