Dnevni red 7. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

 • 04.08.2023.
 • 1. Verifikacija odluka:
  a) Verifikacija Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
  b) Verifikacija Odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala
  3. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo
  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo