Dnevni red 344. sjednice Vlade FBiH

 • 22.12.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 342. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.12.2022. godine i Zapisnika 273. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.12.2022. godine, telefonskim putem

  2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  a) Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Odluke o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu i Odluku o načinu izvršavanja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

  8. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skuštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za razrješenje članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skuštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala

  9. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Tekući transferi pojedincima - poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila" za period od 01.09.2022. godine do 12.12.2022. godine

  10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju privremene tarife za Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine

  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2023. godinu

  12. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenih vozila za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove

  13. Informacija Federalnog ministarstva finansija o nedostajućim sredstvima u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu kod budžetskih korisnika, sa Prijedlogom zaključka

  14. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo

  15. Prijedlozi odluka:

  15.1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub osoba sa invaliditetom „Novi Grad“ Sarajevo (sportista Omar Bojičić, terner Enis Bajrović)

  15.2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub „Sarajevo“ Sarajevo (sportista Benjamin Bojanić)

  15.3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub „Sarajevo“ Sarajevo (sportista Neđada Ramić)

  15.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub „Sarajevo“ Sarajevo (za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u ženskoj konkurenciji za 2022. godinu)

  15.5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub „Sarajevo“ Sarajevo (za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u muškoj konkurenciji za 2022. godinu)

  15.6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma „Puls“ Vogošća (za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u brdskom biciklizmu za žene u 2022. godini)

  15.7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Klub brdskog biciklizma „Puls“ Vogošća (sportista Lejla Njemčević)

  15.8. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Savez dizača tegova Bosne i Hercegovine (sportista Amina Mašić i trener Nedim Mašić)

  15.9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Biciklistički klub „Rotacija – spin“ Zenica (sportista Martina Čondra)

  15.10. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Biciklistički klub „Rotacija – spin“ Zenica (za osvojenu Premijer ligu BiH u kategoriji seniora ekipno za 2022. godinu)

  15.11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Biciklistički klub „Rotacija – spin“ Zenica (za osvojenu Premijer ligu BiH u kategoriji seniorki ekipno za 2022. godinu)

  15.12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub „Goražde“ Goražde (sportista Emir Hastor)

  15.13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Bosne i Hercegovine Sarajevo (za osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine u boksu za seniorke u 2022. godini)

  15.14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom savezu Bosne i Hercegovine Sarajevo (za osvajanje titule prvaka Bosne i Hercegovine u boksu za seniore/ke u 2022. godini)

  16. Prijedlog odgovora na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke - Presude Kantonalnog suda u Tuzli broj: 03 0 U 018799 22 U 2 od 18.10.2022. godine, tužitelja Marijanović Marijana, iz Gradačca protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odgovora na zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke - Presude Kantonalnog suda u Novom Travniku broj: 06 0 U 017007 22 U od 07.11.2022. godine, tužitelja Grebenar Zorana, iz Viteza protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  18. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, sa Prijedlogom zaključka