Dnevni red 343. tematske sjednice Vlade FBiH

  • 22.12.2022.
  • 1. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu analize potreba za smještajnim prostorom posebnih odjela suda i tužilaštva i Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za iznalaženje rješenja smještaja posebnih odjela, sa Prijedlogom zaključka

    a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine