Dnevni red 324. sjednice Vlade FBiH

 • 21.07.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 323. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.07.2022. godine i Zapisnika 264. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.07.2022. godine, telefonskim putem

  2. Nacrt zakona o zaštiti zraka

  3. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o komunalnim taksama, koji je predložio Mirsad Zaimović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  4. Nacrt odluke o utvrđivanju područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Međunarodni aerodrom Sarajevo"

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva TRZ Hadžići d.d. Hadžići

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva TRZ Hadžići d.d. Hadžići

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva TRZ Hadžići d.d. Hadžići

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva TRZ Hadžići d.d. Hadžići

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BNT-Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik

  8. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor za nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor za nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala

  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor za nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala

  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice autocesta Ozimica - Poprikuše na Koridoru Vc

  10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo o dodjeli nagrade za izuzetne rezultate poslovanja

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišne čestice javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi koridora Vc, dionica Počitelj-Bijača, poddionica Počitelj-Zvirovići

  12. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (1574,48 KM)

  14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (286.783,01 KM)

  15. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (Aukcija 21.06.2022.-10Y-30 mil.-), sa Prijedlogom zaključka

  16. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (Aukcija 14.06.2022.-9M-50 mil.-), sa Prijedlogom zaključka

  17. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa", za mjesec juni 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  18. Informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja o kadrovskoj popunjenosti Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o broju zaposlenih na dan 31.12.2021. godine u privrednim društvima koja su dobila finansijsku pomoć u 2020. godini vezano za COVID-19, sa Prijedlogom zaključka

  20. Informacija o statusu realizacije projekta izgradnje zamjenskih termoblokova (Blok 7 – TE Tuzla, Blok 8 – TE Kakanj i Blok 1 – TE Banovići), sa Prijedlogom zaključka

  21. Prvi izvještaj o radu Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranje zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanje, sa Prijedlogom zaključka

  22. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pregovorima o prijedlogu ciljeva Bosne i Hercegovine za 2030. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  23. Informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa prijedlozima zaključaka

  a) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Ivan Sedlo VE-1 Privrednog društva „Suzlon Wind Energy BH“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  b) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Ivan Sedlo VE-2 Privrednog društva „Suzlon Wind Energy BH“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  c) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Ivan Sedlo VE-3 Privrednog društva „Suzlon Wind Energy BH“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  d) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Ivan Sedlo VE-4 Privrednog društva „Suzlon Wind Energy BH“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  e) Informacija o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju VE Ivan Sedlo VE-5 Privrednog društva „Suzlon Wind Energy BH“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa prijedlozima zaključaka

  a) Informacija o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak (izgradnja fotonaponske elektrane "B1"), sa Prijedlogom zaključka

  b) Informacija o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak (izgradnja fotonaponske elektrane "B2"), sa Prijedlogom zaključka

  c) Informacija o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak (izgradnja fotonaponske elektrane "B3"), sa Prijedlogom zaključka

  d) Informacija o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak (izgradnja fotonaponske elektrane "B4"), sa Prijedlogom zaključka

  e) Informacija o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak (izgradnja fotonaponske elektrane "B5"), sa Prijedlogom zaključka

  f) Informacija o davanju prethodne saglasnosti u postupku izdavanja Energetske dozvole privrednom društvu "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak (izgradnja fotonaponske elektrane "C1"), sa Prijedlogom zaključka

  25. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - "OTF" d.o.o. Sarajevo- za povećanje kapitala naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče"

  26. Informacija o postupanju u vezi preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministartsva okoliša i turizma za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  27. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera – Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP „Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera – Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP „Aerodrom Bihać“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija