Dnevni red 300. sjednice Vlade FBiH

 • 27.01.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 299. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.01.2022. godine i Zapisnika 240. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem 24.01.2022. godine

  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 24.01.2022. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka

  3. Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata

  4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je po skraćenom postupku predložila Miomirka Melank, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  5. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno

  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva”Binas” d.d. Bugojno

  6. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva “BNT – TMiH” d.d. Novi Travnik

  b) Prijedlog teksta obavještenja o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva “BNT – TMiH” d.d. Novi Travnik

  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo

  8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statusnim pitanjima i organizacijama Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju

  9. Prijedlog odluke o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko-invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u koncernu EP BiH

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje Anexa 2 Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta “Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine”

  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Travnik za izdavanje u zakup objekta u kasarni “Slimena”

  12. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu analize uspostavljanja Agencije za bezbjednost saobraćaja FBiH

  13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Elaborata o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje, neophodnim uslovima za logističku podršku, organizaciju, finansiranje i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, funkcionisanje i upotrebu zračnih snaga za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja

  14. Prijedlog rješenja o poništenju Rješenja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH broj: 01-02-1-186-2/17 od 28.9.2017. godine o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica

  15. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2021. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2022. godinu, s Prijedlogom zaključka

  16. Izvještaj o radu Arhiva Federacije za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  17. Godišnji izvještaj o radu Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  18. Izvještaj o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  20. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  21. Izvještaj Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo o namjenskom utrošku sredstava odobrenih iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  24. Četvrti tromjesečni Izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za period 1.10.2021. - 31.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  25. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za geologiju za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  26. Informacija o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe, s Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o evidenciji pristupa i prijenosa podataka o isplatama gotovinskih naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi od strane federalnih, kantonalnih, gradskih/općinskih organa i drugih institucija koje djeluju u Federaciji Bosne i Hercegovine u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi za 2019., 2020. i prva tri kvartala 2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o stanju u privrednim društvima namjenske industrije „ZRAK“ d.d. Sarajevo, „TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD“ d.d. Hadžići, „BINAS“ d.d. Bugojno i „BNT TMiH“ d.d. Novi Travnik, s Prijedlogom zaključka

  29. Informacija o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju, s Prijedlogom zaključka

  30. Informacija o potrebi zaštite interesa Federacije BiH od posljedice izgradnje HE Ulog (RS) i sedam MHE koji čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva (RS), s Prijedlogom zaključka

  31. Informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vezi akta broj: 03-02-1081/2021 od 17.01.2021. godine, s Prijedlogom zaključka

  32. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, s Prijedlogom zaključka

  33. Informacija o aktivnostima poduzetim na realizaciji Zaključka V. broj: 1860/2021 od 16.12.2021. godine - smještaj federalnih institucija u slobodni prostor na spratovima XIII - XVIII u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića , s Prijedlogom zaključka

  34. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1454-1/2016 od 15.7.2016. godine