Dnevni red 3. sjednice Vlade FBiH

 • 19.05.2023.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.05.2023. godine i Zapisnika 1. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.05.2023. godine

  2. Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

  3. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april – juni 2023. godine (II kvartal 2023. godine)

  4. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za raseljene osobe i izbjeglice

  5. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (6M) na dan 25.04.2023. godine, sa Prijedlogom zaključka

  6. Informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Programa „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ sa Prijedlogom zaključka

  7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta

  8. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog teksta Javnog poziva za podnošenje prijava za finansiranje/sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI“

  10. Prijedlog odluke o vanrednom usklađivanju penzija

  11. Prijedlog rješenja o formiranju Radne grupe za izradu Programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  12. Prijedog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika

  13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite

  14. Prijedlog odluke o proglašenju 25. maja 2023. godine Danom žalosti