Dnevni red 299. sjednice Vlade FBiH

 • 20.01.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 298. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.1.2022. godine i Zapisnika 239. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane telefonskim putem13.1.2022. godine
  2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
  3.Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti člana 173. Zakona o radu, koji je podnijela Zuhra Hodžić-Seknić, sudija Kantonalnog suda u Mostaru
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o finansijskom poslovanju, koju je Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine uputio advokat Nadan Ćerimagić
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja Zakona o prekršajima, koju je u parlamentarnu proceduru uputio Sindikat policijskih službenika MUP Unsko-sanskog kantona Bihać
  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „HRVATSKA POŠTA“ d.o.o. Mostar
  7. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
  8. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  d) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  e) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju i obavljivanju Ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
  9. Prijedlog rješenja o ovlaštenju za učešće, sa pravom glasa u radu Konferencije za oblast zdravstva u Bosni i Hercegovini
  10. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za nekretnine Grada Mostar, broj: UPI-05/2-33-871/19-25 od 8.12.2019. godine
  11. Prijedlozi rješenja:
  a) Prijedlog rješenja o hitnom ulasku u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostar, broj: UPI-05/2-33-2192/19-46 od 28.06.2021. godine
  b) Prijedlog rješenja o hitnom ulasku u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostar, broj: UPI-05/2-33-2192/19-8 od 18.05.2020. godine
  12. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar - decembar 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  13. Izvještaj o utrošku sredstava iz Specijalne kase Federalne uprave policije za period od 4.1.2021. do 5.1.2022. godine, s Prijedlogom zaključka
  14. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod "UNION BANKE" d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje putem dodjele kredita za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  15. Informacija o Prijedlogu odluke o dopuni Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, s Prijedlogom zaključka
  16. Informacija o ključnim nedostacima sistema socijalne i dječije zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  17. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije vezano za Zahtjev Općine Velika Kladuša za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa članom 9. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” br. 52/14, 36/18, 54/19 i 48/21), s Prijedlogom zaključka
  18. Konačna informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o završenim aktivnostima na gašenju požara i uspostavljanju ponovne proizvodnje u Rudniku "Podzemna eksploatacija uglja" RMU "Banovići" d.d. Banovići za period 28.03.2021. godine do 27.12.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  19. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o zaključivanju aneksa II ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj federalnih ministarstva koji imaju sjedište u Mostaru, za period 1.1.2022. - 31.12.2022. godine, s Prijedlogom zaključka
  20. Informacija u vezi sa zaključenjem Ugovora sa Malcom d.o.o. Sarajevo - kao zakupodavca sa zakupcem - Službom za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o zakupu zemljišta na kojem su smješteni klima uređaji - Čileri za objekat u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, s Prijedlogom zaključka
  21. Informacija o pismu rukovodstvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine-Generalnom sekretarijatu o nalazima i preporukama prethodne revizije za 2021. godinu dostavljenu od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  22. Zahtjev za preispitivanjem odluke o odbijanju izdavanja saglasnosti za zaključenje pojedinačnog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
  23. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kojeg je predložio poslanik Adis Arapović, a u vezi sa zaduženjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se dopuni Uredba o uslovima načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji BiH ili donese posebnu Uredbu ili Pravilnik o vizuelnom označavanju službenih vozila u organima uprave Federacije BiH
  24. Inicijativa Federalnog ministarstva prostornog uređenja za donošenje nove Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija o potrebi formiranja Stručnog savjeta i Interventnog tima na području Federacije BiH, s Prijedlogom zaključka
  26. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, predlagača Adnana Efendića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.