Dnevni red 29. sjednice Vlade FBiH

 • 17.10.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 28. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine;
  3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“;
  4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta/športa;
  5. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju;
  6. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije BiH;
  7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva pravde – davanje saglasnosti;
  8. Prijedlog odluke o nabavci naprtnjača za protivpožarnu zaštitu u visini od 100.000,00 KM.