Dnevni red 288. sjednice Vlade FBiH

 • 04.11.2021.
 • 1. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 01.11.2021. godine, s prijedlogom Naredbi i Preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar - decembar 2021. godine (IV kvartal 2021. godine)
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu TOLA COMPANY d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000  KM 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Ćićak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000 KM
  5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom d.d. Sarajevo u periodu od 2021. do 2023. godine od šest renomiranih bh. fudbalskih klubova
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda “Plava voda”
  7. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine 
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje procedure popunjavanja Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine 
  8. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine s pozicije “Ugovorene i druge posebne usluge - transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa”
  b) Prijedlog odluke o poništavanju dijela Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Ugovorene i druge posebne usluge-transparetnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na modul sedam Javnog poziva
  c) Prijedlog zaključka sa Prijedlogom teksta obavještenja o poništavanju Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Ugovorene i druge posebne usluge-transparetnost rada Vlade FBiH u implementaciji reformskih procesa” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na modul sedam Javnog poziva
  9. Prijedlozi rješenja: 
  a) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva zdravstva 
  b) Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva i poduzimanje aktivnosti u cilju provođenja politike i izvršavanja federalnih zakona 
  10. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta “Podrške zapošljavanju” (ESP) za period 01.07.-30.09.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  11. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Zahtjevom Općine Travnik kojim se traži da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Općina Travnik zaključe ugovor kojim bi Općina Travnik stekla pravo raspolaganja na zemljištu i objektima kasarne „Slimena“ Travnik na period 49. godina
  12. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za kupovinu nekretnina koje se nalaze u području Nacionalnog parka „Una“ (vlasnik Joachim Kreutz)
  13. Odgovori svih federalnih ministarstava i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na Izvještaj revizije učinka „Uspostavljanje efikasnog sistema planiranja i donošenja strategija Federacije Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključka 
  14. Prijedlozi akata: 
  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i nominovanje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  15. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka V. broj: 1610/2021 od 27.10.2021. godine