Dnevni red 285. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

  • 14.04.2023.
  • 1. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a koja se odnosi na provođenje aktivnosti za prijem radnika u Rudnik uglja „KREKA“ d.o.o. – Tuzla i Rudnik mrkog uglja „KAKANJ“ d.o.o. – Kakanj koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka