Dnevni red 282. sjednice Vlade FBiH

 • 23.09.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 281. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.9.2021. godine i Zapisnika 231. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.9.2021. godine, telefonskim putem
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 20.9.2021. godine, sa prijedlogom naredbi i preporuka kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini dioničara Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini dioničara Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na vanrednoj Skupštini dioničara Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  - Materijali za Dnevni red vanrednoj Skupštini dioničara Privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. 
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. 
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. 
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.
  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo 
  8. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele dijela kredita za 2021. godinu Privrednog društva MIRNA d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000 KM
  9.Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za upravu za geodetske i imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica, broj: 05-33-2-149/19 od 25.9.2021. godine 
  10. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za upravu za geodetske i imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica, broj: 05-33-2-98/19 od 9.7.2021. godine 
  11. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji Službe za upravu za geodetske i imovinsko - pravne poslove i katastar nekretnina Općine Jablanica, broj: 05-33-2-145/19 od 17.1.2020. godine 
  12. Kvartalni izvještaj o provedbi Projekta “Dodatno finansiranje za projekat “Energetske efikasnosti za BiH" za Federaciju BiH za period 01.04.2021. do 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  13. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april - juni 2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  14. Informacija o dodatnom kreditnom zaduženju kod OPEC fonda za međunarodni razvoj (OFID) radi finansiranja autoceste na Koridoru Vc, dionica Vranduk - Ponirak, s Prijedlogom zaključka
  15. Informacija o analizi/specifikaciji opreme i rekonstrukcije za Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje, a u svrhu izgradnje ograde oko novoizgrađenog objekta i opremanje novoizgrađene škole u KPZ Orašje, s Prijedlogom zaključka 
  16. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma u vezi Uredbe o strateškoj procjeni uticaja na okoliš, s Prijedlogom zaključka 
  17. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-august 2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  18. Informacija o aktivnostima na provođenju Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ul. Hamdije Ćemerlića br. 2, a povodom razgovora sa sastanaka održanih 2306.2021. godine, 1.7.2021. godine i 7.7.2021. godine, s Prijedlogom zaključka 
  19. Informacija Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava i Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine u predmetima neizvršenja pravomoćnih sudskih odluka, s Prijedlogom zaključka 
  20. Informacija o stanju u HOLDING preduzeću “Putevi BiH” d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
  21. Odgovori federalnih ministarstava na Izvještaj o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
  23. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave-direktora Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno 
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave-direktora Privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno 
  24. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Unis “Ginex” d.d. Goražde, ispred državnog kapitala
  25. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
  26. Prijedlog odgovora na tužbu Biljaka Miroslava iz Travnika, po punomoćnicima
  27. Prijedlog odgovora Instituciji ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine na Prigovor u vezi sa imenovanjem člana Upravnog obora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  28. Prijedlog uredbe o sufinansiranju nabavke putničkih automobila za ratne vojne invalide 100% I grupe 
  29. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar