Dnevni red 279. sjednice Vlade FBiH

 • 02.09.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 278. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.8.2021. godine
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
  3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI- sredstva iz aranžmana sa MMF-om”
  4. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju direktora društva
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva
  5. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Nević polje
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
  8. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa
  9. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencije
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
  10. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Nataši Gaponko
  11. Prijedlog rješenja u postupku po Žalbi Ratka Miletića sa boravkom u Kanadi, zastupanog po punomoći Nevenki Oručević, advokatu iz Mostara, izjavljena protiv Rješenja Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar
  12. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  13. Izvještaji Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  a) Izvještaj o poslovanju Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
  b) Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
  14. Završni izvještaj o provedbi i završetku Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, IDA kredit broj 51880-BA s Prijedlogom zaključka
  15. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  16. Informacija o broju lektora u federalnim ministarstvima (realizacija zaključka V. broj: 1130/2021 od 8.7.2021. godine), s Prijedlogom zaključka
  17. Informacija o stanju u kojem se nalaze bosanskohercegovački izdavači, s Prijedlogom zaključka
  18. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka Una (ponuđač Husein Hodžić),
  19. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 841/2021 od 20.5.2021. godine (Radna grupa za izradu projektnog zadatka u svrhu realizacije Projekta "Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa")
   1. Usvajanje Zapisnika 278. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 26.8.2021. godine
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova
  3. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI- sredstva iz aranžmana sa MMF-om”
  4. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju direktora društva
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva
  5. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Nević polje
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih
  8. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbjeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Federalnog ministarstva kulture i sporta-Federalnog ministarstva kulture i športa
  9. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o razrješenju vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencije
  b) Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
  10. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Nataši Gaponko
  11. Prijedlog rješenja u postupku po Žalbi Ratka Miletića sa boravkom u Kanadi, zastupanog po punomoći Nevenki Oručević, advokatu iz Mostara, izjavljena protiv Rješenja Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar
  12. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  13. Izvještaji Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
  a) Izvještaj o poslovanju Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
  b) Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
  14. Završni izvještaj o provedbi i završetku Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, IDA kredit broj 51880-BA s Prijedlogom zaključka
  15. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
  16. Informacija o broju lektora u federalnim ministarstvima (realizacija zaključka V. broj: 1130/2021 od 8.7.2021. godine), s Prijedlogom zaključka
  17. Informacija o stanju u kojem se nalaze bosanskohercegovački izdavači, s Prijedlogom zaključka
  18. Prijedlog zaključka u vezi sa ponudom za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka Una (ponuđač Husein Hodžić),
  19. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 841/2021 od 20.5.2021. godine (Radna grupa za izradu projektnog zadatka u svrhu realizacije Projekta "Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa")