Dnevni red 278. sjednice Vlade FBiH

 • 26.08.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 277. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.8.2021. godine
  2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podnijeli Fahrudin Skopljak i Ivo Tadić, delegati u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine
  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH - Gas“ d.o.o. Sarajevo
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  6. Konsolidovani izvještaj o namjenskom utrošku sredstava tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Budžeta za 2020. godinu i Izvještaj Komisije za praćenje i evaluaciju namjenskog utroška tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  7. Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti energije u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine u 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar za period 1.4.2021. - 30.6.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  9. Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
  10. Informacija Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji aktivnosti u procesu implementacije projekta “Jačanje upravljanja ljudskim resursima BiH”, s Prijedlogom zaključka
  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI- sredstva iz aranžmana s MMF-om”
  12. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 23.8.2021., s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Prijedlogom zaključka.