Dnevni red 270. sjednice Vlade FBiH

 • 16.06.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 269. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.6.2021. godine
  2. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 14.6.2021. godine, sa Prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s Prijedlogom zaključka
  3. Informacija o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19) u periodu od 10.6 - 15.6.2021. godine
  4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Aljoša Čampara, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači Lana Prlić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva, koji su podnijeli Mirsad Čamdžić poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH i Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH
  7. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, čiji je predlagač Zlatko Ercegović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  8. Prijedloga izjašnjenja o Inicijativi za izradu prečišćenog teksta Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koju je podnijela Elma Đogić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  9. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za priznavanje radnog staža sa uvećanim trajanjem radnicima angažovanim u “COVID odjeljenjima”, koju je na 22. redovnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 26.5.2021. godine, obnovio Klub nezavisnih poslanika (SD BiH) u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o uspostavljanju Grada Orašje, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Orašje
  11. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za polaganje stručnog ispita za zdravstvene djelatnike u Tuzli i Mostaru, a koju je podnio Ibrahim Zukić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  12. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine
  13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini dioničara Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red na Skupštine dioničara Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo
  14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
  15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
  - Materijali za Dnevni red na Skupštini Privrednog društva Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
  16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
  17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo
  18. Prijedlog odluke o pripremi i izgradnji VE Poklečani 132 MW
  19. Prijedlozi akata:
  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala
  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala
  20. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik, ispred državnog kapitala
  21. Prijedlog odluke o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu
  22. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar
  23. Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
  24. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube
  25. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  26. Prijedlog odluke o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka
  27. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta „Vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)“
  28. Prijedlog rješenja o postavljenju direktora Federalnog zavoda za agropedologiju
  29. Prijedlozi rješenja
  a) Prijedlog rješenja o dozvoli hitnog ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove, broj: 06/1-31-3138-13/19 od 15.9.2020. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  b) Prijedlog rješenja o dozvoli hitnog ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove, broj: 06/1-31-3138-17/19 od 29.7.2020. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  c) Prijedlog rješenja o dozvoli hitnog ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove, broj: 06/1-31-3138-12/19 od 7.8.2020. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  d) Prijedlog rješenja o dozvoli hitnog ulaska u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem gradonačelnika Grada Bihaća, putem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove, broj: 06/1-31-3138-21/19 od 16.9.2020. godine, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji
  30. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.05.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  31. Izvještaj "Zdravstveno stanje građanstva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine-2019. godina", s Prijedlogom zaključka
  a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj “Zdravstveno stanje građanstva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercgovine -2019. godina”
  32. Izvještaji o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za period 1.1.-2.3.2021. godine i 18.3.2021.-31.01.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  33. Informacija u vezi sa Skladištem “Matrez” u Visokom, s Prijedlogom zaključka
  34. Prijedlog zaključka u vezi s davanjem mišljenja na 14. i 15. periodični izvještaj po Međunarodnoj konvenciji i eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije
  35. Prijedlog odgovora na tužbu u pravnoj stvari tužitelja Ajanović Hajrudina iz Sarajeva, zastupan po punomoćniku Kovačević Emiru, advokatu iz Sarajeva, protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
  36. Prijedlog odgovora na poslanička pitanja koja su zajednički Sabina Ćudić, predsjednica Kluba NS, Irfan Čengić, predsjednik Kluba SDP BIH i Goran Akšamija, predsjednik Kluba NiP, postavili sekretaru Vlade i sekretaru Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  37. Prijedlog odluke o usvajanju Strateške izjave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
  38. Očitovanje u vezi s preporukama iz Izvještaja o finansijskoj reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
  39. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški
  d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški
  40. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić