Dnevni red 266. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

  • 08.08.2022.
  • 1. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija s ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ i ekonomskog koda „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“