Dnevni red 260. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

  • 30.05.2022.
  • 1. Inicijativa za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrjevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

    2. Prijedlozi odluka:

    a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

    b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

    3. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026“ otvorenog kao podračun u okviru JRT - Federalnom ministarstvu prostornog uređenja