Dnevni red 260. sjednice Vlade FBiH

 • 25.03.2021.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 210. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.3.2021. godine, telefonskim putem
  2. Informacija Ad hoc tima za pregovore s prozvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (COVID-19), s Prijedlogom zaključka
  3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu i dopunu Zakona o fiskalnim sistemima, koju je podnijelo Dioničko društvo BH Telecom
  4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu zakonodavne regulative za obračun doprinosa obrtnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zaključak Vlade Kantona Sarajevo, koju je podnijelo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
  5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu, koju je podnio Senaid Begić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
  6. Prijedlog izjašnjenja na Preporuku institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: 231/20, a u vezi sa žalbom Kovačević Mirjane
  7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
  8. Prijedlog odluke o trinaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
  9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - “Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Sarajevo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera – „Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera – „Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Sarajevo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
  17. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa
  18. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bose i Hercegovine
  19. Prijedlog rješenja o imenovanju kandidata za Predsjednika i članova Odbora za reviziju JP “Filmski centar Sarajevo”, d.o.o.
  20. Strategija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2025. godina, s Prijedlogom zaključka
  21. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. za 2020. godinu, s Prijedlogom zaključka
  22. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška preostalog dijela grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža“, s Prijedlogom zaključka
  23. Informacija o poduzetim aktivnostima na realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 124/2021 od 21.1.2021. godine, s Prijedlogom zaključka
  24. Informacija Federalnog ministarstva trgovine o potrebi osiguranja ekonomski opravdane visine marže u veleprodajnim i maloprodajnim cijenama osnovnih životnih namirnica u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
  25. Informacija o stanju predmeta Tužbe Sindikata BH Telecom d.d. Sarajevo broj: 65 0 Rs 804764 20 Rs u Općinskom sudu u Sarajevu protiv Federacije BiH, Federalnog ministarstvo prometa i komunikacija i BH Telecom d.d.Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
  26. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova uprave J.P. Međunarodni aerodrome”Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova uprave J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
  27. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo