Dnevni red 258. sjednice (HITNA)

 • 17.05.2022.
 • 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o.

  2. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za Nadzornom odboru privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za Nadzornom odboru privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju direktora privrednog društva “BH-GAS” d.o.o. Sarajevo