Dnevni red 209. sjednice Vlade FBiH

  • 17.03.2021.
  • 1. Informacija Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine o nedostajućim sredstvima za nabavku vakcina protiv koronavirusa (COVID-19), s Prijedlogom zaključka o izmjenama i dopuni Zaključka V. broj:434/2021 od 16.3.2021. godine
    2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuče rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine