Dnevni red 16. sjednice Vlade FBiH (HITNA)

  • 27.09.2023.
  • 1. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživnja građana u postupku privatizacije, koji je podnio Admir Čavalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

    2. Informacija o izboru i imenovanju direktora/ice i zamjenika direktora/ice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka

    a) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

    b) Prijedlog rješenja o razrješenju zamjenice direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

    c) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju zamjenika/ce direktora/ice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine