Dnevni red 135. sjednice Vlade FBiH

 • 18.02.2010.
  1. Verifikacija Zapisnika 134. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2. Nacrt zakona o dopunskim pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica;
  3. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za pomoć u zapošljavanju pripadnika branilačkih populacija;
  4. Informacija o stanju realizacije obaveza prema uvjetima za dobijanje kredita MMF-a;
  5. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine;
  6. Informacija o implementaciji Zakona o koncesijama  u Federaciji Bosne i Hercegovine s preporukama za praktičnu primjenu;
  7. Informacija s Prijedlogom zaključaka u vezi realizacije Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo;
  8. Prijedlozi rješenja o razrješenju članova upravnih i nadzornih odbora i prijedlozi rješenja o privremenom imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora;
  9. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine;
  10. Nacrt zakona o dopuni zakona o prostronom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
  11. Izvještaj o Međunarodnoj konferenciji „Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji“ održanoj u Zenici od 11.-13.2.2010. godine, s Prijedlogom zaključaka;
  12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
  13. Prijedlog rješenja o prijedlogu kandidata za članstvo u Nadzornom odboru JP „Šume Herceg Bosne“ d.o.o. Mostar;
  14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
  15. Preliminarni izvještaj Komisije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine formirane Rješenjem V. broj: 15/2010 od 12.01.2010. godine.