83. sjednica Vlade FBiH

 • 22.12.2008.
 •  

  PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2009. GODINU UPUÆEN U PARLAMENTARNUPROCEDURU 

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, razmatrala i usvojila Izvještaj Kolegija premijera o realizaciji zaključaka prošle sjednice, a u vezi sa Prijedlogom budžeta za 2009. godinu.

  Vlada za narednu godinu predlaže budžet u visini od 1.600.917,600 konvertibilnih maraka.

  Povećanje na prihodovnoj strani iznosi 40,9 miliona KM i odnosi se na veće prihode od dividendi javnih preduzeća ( 30 miliona KM), te od prodaje dionica “Sarajevo osiguranje” ( 10,9 miliona KM).

  Na rashodovnoj strani obezbijeđeno je 30 miliona KM kao transfer za demobilizirane borce, 24 muiliona KM za finansiranje željeznica Federacije BiH i 25 miliona KM za finansiranje radova na autocesti Zenica-Sarajevo-Mostar.

   
  OPERATIVNI PLAN RADA VLADE FBiH

  Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i usvojila Operativni plan rada koji će uputiti

  Parlamentu FBiH. Plan predstavlja operacionalizaciju zadataka iz dokumenta “Politika djelovanja i osnove strategije Vlade FBiH u mandatnom periodu 2007.-2010. godina”.

  Istovremeno, u skladu sa dogovorom sa Udruženjem poslodavaca FBiH i Savezom samostalnih sindikata BiH, zaključeno je da se u parlamentarnu proceduru upute danas potpisani

  Socijalni sporazum za period 2009.-2010. i Program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenja poslovnog ambijenta.

   
   
  Sjednica Vlade FiH završena je u 16,50 sati.