82. sjednica Vlade FBiH

 • 18.12.2008.
 • UTVRÐENI NACRTI PRORAÈUNA FBiH ZA 2009. I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

  Vlada FBiH je, u današnjem nastavku 82. sjednice u Sarajevu, utvrdila Nacrt proračuna FBiH za 2009. godinu u iznosu od 1,56 milijardi konvertibilnih maraka, što je oko 270 milijuna KM manje od proračuna za 2008. godinu.

  Zakonom o izvršenju proračuna FBiH za 2009. godinu, također danas utvrđenom u formi Nacrta, uređuje se struktura prihoda i primitaka, te proračunskih rashoda i izdataka. Također, ovim aktom uređuju se pitanja koja se odnose na izvršavanje proračuna, prioritete plaćanja, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje javnim dugom, te financijskom i nefinancijskom imovinom. Propisana su i prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, kao i ovlasti Vlade FBiH, Federalnog ministarstva i federalnog ministra financija u izvršenju proračuna, te kazne za neispunjenje obveza.

  Propisana je obveza proračunskih korisnika da Federalnom ministarstvu financija dostavljaju tromjesečne financijske planove za izvršenje proračuna petnaest dana prije početka tog tromjesečja. Također su obvezni do 25. u tekućem mjesecu dostaviti prijedlog računskog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom. Ukoliko u tom roku ne bude podnesen prijedlog mjesečnog financijskog plana, taj plan će za korisnika utvrditi Federalno ministarstvo financija.

   
  OVLAŠTENJE FEDERALNOM PREMIJERU

  Vlada Federacije BiH razmatrala je i prihvatila na današnjoj sjednici Socijalni sporazum za period 2009.-2010. godina čiji je sadržaj usaglašen na Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH.

  Vlada je ovlastila premijera Federacije BiH da, s predstavnicima druga dva partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću (Sindikat i Udruženje poslodavaca), potpiše ovaj dokument.

  O SANACIJI KORITA I SLAPA RIJEKE PLIVE U JAJCU

  Federalno ministarstvo turizma i okoliša informiralo je Vladu FBiH o sanaciji korita i slapa rijeke Plive u Jajcu.

  U Informaciji o ovim pitanjima se ističe da je sanacija nastavljena prema utvrđenoj dinamici, što daje osnova za zaključak kako će ovaj projekt biti uspješno proveden s ciljem trajne zaštite i očuvanja slapova Plive, te da se zbog svega ne dovodi u pitanje kandidatura općine Jajce za listu UNESCO-a.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo turizma i okoliša da nastavi praćenje realizacije daljnjih aktivnosti na saniranju slapišta i korita Plive, kako bi se projekat okončao u predviđenom roku.

   
  DOPUNJENA LISTA ESENCIJALNIH LIJEKOVA

  Vlada FBiH donijela jeOdluku o dopuni liste esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite uokviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja uFBiH.

  Riječ je o dvije vrste inzulina (glargin i detemir), polipeptidnom anaboličkom hormonu rasta (primjenjuje seisključivo uzdravstvenoj ustanovi), te dornazi alfa uobliku otopine zainhaliranje, koja jeterapijski indicirana kodcistične fibroze i  izdaje se samo narecept specijaliste. Riječ je o lijekovima sa posebnim režimom propisivanja i odobravanja od strane kantonalnih fondova zdravstvenog osiguranja.

   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 17,30 sati.