82. sjednica Vlade FBiH

 • 17.12.2008.
 •   

  O DOKAPITALIZACIJI JP B&H AIRLINES D.O.O. SARAJEVO

  Federalna vlada danas je razmatrala tri dokumenta vezana za dokapitalizaciju JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i to: Izvještaj Komisije za pregovore o detaljima Ugovora o dokapitalizaciji, Ugovor o povećanju osnovnog kapitala društva B&H Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog člana društvu, te Odluku o davanju saglasnosti na ugovor o povećanju osnovnog kapitala društva i pristupanja novog člana društvu Turkish Airlines INC Istanbul Turska i izuzimanju od privatizacije JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo.

  Nakon što je Turkish Airlines odabran kao strateški partner u dokapitalizaciji bh. avioprijevoznika, Komisija koju je oformila Vlada FBiH usaglasila je tekst Ugovora o dokapitalizaciji i, u skladu s tim, korigirala Ugovor o usklađivanju  statusa B&H Airlines.

  Drugi dokumenat je Ugovor, prema kojem Vlada FBiH (vlasnik 99,87 posto udjela) i Energoinvest (vlasnik 0,13 posto udjela) kao sadašnji članovi B&H Airlines izražavaju saglasnost da se kapital društva poveća za iznos od 9.198.903,55 konvertibilnih maraka, unošenjem novog uloga od strane Turkish Airlines, tako da ukupno iznosi 18.773.272,70 KM.

  Turkish Airlines unosi novi ulog u Društvo uplatom 5.000.000 eura i preuzima druge obaveze, te postaje novi član Društva sa udjelom od 49 posto od osnovnog kapitala, dok će preostalu razliku do pet miliona eura unijeti kao rezervu B&H Airlinesa.

  Nakon ovog povećanja i pristupanja novog člana, u vlasničkoj strukturi Društva Vlada FBiH učestvuje sa 50,93 posto, Energoinvest sa 0,07 posto i Turkish Airlines sa 49 posto.

  Turkish Airlines se obavezuje da će osigurati sredstva od pet miliona eura za leasing dva mlazna aviona iz linije B737 ili linije Airbus 320, s tim da će prvi avion staviti na raspolaganje Društvu u roku od 90 dana, počev od datuma od kojeg će članovi koje je imenovao Turkish Airlines stvarno početi da rade, dok bi drugi avion bio isporučen tokom 2010. godine.

  Kao znak dobre volje, turska kompanija će na liniji Sarajevo-Istanbul uspostaviti joint venture sa B&H Airlinesom, te osigurati školovanje pilota i drugog osoblja.

  Inače, današnjom Odlukom Vlada je ovlastila premijera Federacije BiH da potpiše Ugovor s Turkish Airlinesom kao strateškim partnerom u dokapitalizaciji B&H Airlinesa.

  RAZMATRANI NACRTI PRORAÈUNA FBiH ZA 2009.
   I ZAKONA O IZVRŠENJU PRORAÈUNA

  Vlada Federacije BiH danas je razmatrala Nacrt proračuna FBiH za 2009. godinu. Tijekom rasprave je ocijenjeno kako Nacrt proračuna, što ga je izradilo Federalno ministarstvo financija, predstavlja dobar polazni dokument u kojeg treba, u mjeri u kojoj to dopuštaju utvrđeni gabariti, ugraditi i sugestije federalnih ministarstava.

  Zaključeno je kako će, u sutrašnjem nastavku sjednice, Vlada ponovo razmatrati Nacrt proračuna, kao i Nacrt zakona o izvršenju proračuna.

  U sutrašnjem nastavku 82. sjednice će, također, biti razmatrane i druge točke iz danas usvojenog dnevnog reda.

  * * *

  Nastavak sjednice Vlade FBiH zakazan je za četvrtak, 18.12.2008. godine.