5. UREDBA o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

Na osnovu člana 40. stav (1) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, uz prethodno pribavljeno mišljenje jedinica lokalne samouprave, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donosi


UREDBU


O ZAŠTITI TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA


Član 1.
(Sadržaj)

Ovom uredbom propisuje se popis tradicionalnih i starih zanata i uslovi za njihovo obavljanje.

Član 2.
(Popis tradicionalnih i starih zanata)

Popis tradicionalnih i starih zanata po vrstama, koji se mogu obavljati u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) dat je u prilogu ove uredbe i njezin je sastavni dio.

Član 3.
(Školska sprema za obavljanje tradicionalnih i starih zanata)

(1) Za obavljanje tradicionalnih i starih zanata potrebno je imati srednju školsku spremu trećeg ili četvrtog stepena ili školsku spremu višeg stepena od propisanog.

(2) Ukoliko je posebnim propisom, zavisno od djelatnosti, za određeno zanimanje propisana najmanje osnovna škola, odgovarajuća stručna sprema odnosno dopunski uslovi za obavljanje djelatnosti, ti uslovi moraju biti ispunjeni.

(3) Obrtnici koji obavljaju tradicionalne i stare zanate mogu, u skladu sa čl. 42. i 43. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Zakon), polagati majstorski ispit pred komisijom koju osniva srednja stručna škola ili ustanove za obrazovanje odraslih, koja je verificirana za te poslove u skladu sa važećim propisima iz oblasti odgoja i obrazovanja, u saradnji sa obrtničkom komorom kantona.

(4) Izuzetno, obrtnici kojima je odobrenje za obavljanje tradicionalnih i starih zanata izdato do dana stupanja na snagu Zakona, mogu nastaviti sa obavljanjem obrta, iako ne ispunjavaju potreban uslov školske spreme.

(5) Obrtnicima koji su majstorski ispit položili po propisima koji su važili do dana početka primjene Zakona isti se priznaje u cijelosti.

Član 4.
(Prestanak važeće uredbe)

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12).

Član 5.
(Stupanje na snagu uredbe)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 477/2022
07. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

POPIS TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA


<td style="padding: 0cm; width: 68.4pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid window
Brojčana oznaka iz KDBiH 2010

Naziv tradicionalnog i starog zanata

A – POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

 

A/01.49

Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska

 

A/02.20

Sječa drva, iskorištavanje šuma: isključivo proizvodnja drvenog ugljena u šumi pod zemljom (na tradicionalan način)

 

C – PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

10 – PROIZVODNJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

 

C/10.32

Proizvodnja sokova od voća i povrća: proizvodnja sokovod voća i povrća; proizvodnja koncentrata; ...

 

C/10.39

Ostala prerada i konzerviranje voća povrća – isključivo na tradicionalni način): konzerviranje voćaplodova koštunjavog voća ili povrća zamrzavanjem, sušenjem, stavljanjem u ulje ili sirće, stavljanjem u konzerve i dr.; proizvodnja prehrambenih proizvodod voća ili povrća; proizvodnja džema, marmelade, voćnih želea i drugih pihtijastih masa; ...

 

C/10.61

Proizvodnja mlinskih proizvod– isključivo na tradicionalni način (u vodenicama): mljevenje žitarica: proizvodnja brašna, griza, prekrupe ili peleta od pšenice, raži, zobi, kukuruza (zrna) ili drugih žitarica;... 

 

C/10.71

Proizvodnja kolača – isključivo po starim (tradicionalnim) receptima

 

C/10.83

Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada pržene kafe tucanjem – ali samo u dibeku ili avanu)

 

C/10.91

Proizvodnja pripremljene stočne hrane – isključivo na tradicionalni način (u vodenicama): proizvodnja gotove hrane za životinje, uključujući koncentrate i dodatke hrane za životinje; ...

 

13 – PROIZVODNJA TEKSTILA

 

C/13.10

Priprema i predenje tekstilnih vlakana: pripremne radnje na tekstilnim vlaknima, predenje proizvodnja pređe i konca za tkanje ili šivanje za prodaju ili daljnju proizvodnju; ...

 

C/13.20

Tkanje tekstila (na ručnom tkalačkom stanu): proiz. tkanina od pređe pamučnog tipa, vunenog tipa, od češljane vune ili od pređe svilenog tipa, uključujući mješavine, te od umjetne ili sintetičke pređe (polipropilen itd.); proiz. ostalih širokih tkanina od lana, ramije, konoplje, jute, lika i specijalne pređe; ...

 

C/13.30

Dovršavanje tekstila: bijeljenje i bojenje tkanina, osivlastito proizvedenog tekstila i tekstilnih predmeta uključujući odjeću; ...

 

C/13.92

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće: proizvodnja gotovih proizvoda od bilo kojeg tekstilnog materijala: posteljina, stono, toaletno i kuhinjsko rublje; pokrivači, jorgani, jastuci, jastučići, umeci za kosu, ...

 

C/13.93

Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod (isključivo na tradicionalni način): proizvodnja tekstilnih prekrivača za pod (tepiha, ćilima, prostirki, hasura i otirača);

proizvodnja iglom rađenih prekrivača za pod od filca; ...

 

C/13.94

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža: proizvodnja pletenica, užadi, kanapa i konopaca (kablova) od tekstilnih vlakana, traka ili sličnih materijala, bez obzira na to jesu li impregnirani, prevučeni, pokriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom; proizvodnja čvorovanih mreža od upredenog konca, užadi ili konopca; proizvodnja raznih gajtana;...

 

C/13.94

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža: proizvodnja proizvoda od kanapa ili mreža: ribarske mreže, odbojnici za brodove, jastuci za istovaranje, omče za teret, konopci i užad opremljeni metalnim prstenovima i dr.; ...

 

C/13.96

Proizvodnja ostalih tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda: proizvodnja uzanih tkanina, uključujući i tkanine na osnovi bez potke, sastavljenih pomoću lijepljivih materijala; proizvodnja etiketa, značaka i dr.; proizvodnja ukrasnih predmeta: pletenice, rese, pomponi i dr.; ...

 

C/13.99

Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, d. n.: proizvodnja tila i drugih mrežastih tkanina ili čipke u komadima i trakama ili u motivima vezenih tkanina; ...

 

14 – PROIZVODNJA ODJEĆE

 

C/14.13

Proizvodnja ostale vanjske odjeće: proizvodnja ostale odjeće izrađene od materijala, kao što su tkane, pletenili heklane tkanine, netkani tekstil i dr. za muškarce, žene i djecu., šivene po mjeri; šivenje po mjeri uz naknadu; ...

 

C/14.19

Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću: proizvodnja šešira i kapa; proizvodnja ostalog pribora za odijevanje: rukavice, pojasevi, šalovi, mašne, kravate, mreže za kosu i dr.; proizvodnja pokrivki za glavu od krzna; ...