35. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 308. sjednici, održanoj 17.03.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Rješenju o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/20 i 96/20) u tački I. riječi: "Lejla Hadžimujić" zamjenjuju se riječima: "Lejla Pintol".

II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 343/2022
17. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.